Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego
w Starym Sączu
 
(Gimnazjum do 2017r.)

 

 


 • Czytamy po angielsku...
 • Miło spędzamy czas...
 • Uczymy się w ciekawy sposób...
 • Dbamy o zdrowie...
 • Czytamy książki...
 • Recytujemy po angielsku...
 • Świętujemy ważne dni...
 • Rodzice robią nam niespodzianki...
 • Zapraszamy ciekawych gości...
 • Świętujemy Europejski Dzień Języków...
 • Jesteśmy otwarci na inne kultury...
 • Z radością witamy wiosnę...
 • Dbamy o relacje...
 • Wygrywamy nagrody...
 • Tradycje są dla nas ważne...
 • Dbamy o przyrodę...
 • Rozwijamy zainteresowania...
 • Troszczymy się o naszych bliskich...
 • Podejmujemy wyzwania...
 • Troszczymy się o innych...
 • Świetnie się bawimy...
 • Okazji do świętowania jest dużo...
 • image slider
 • Zaskakujemy innych...
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Nasza szkoła otrzymała certyfikat Lidera Projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”


27 lutego 2019 r. w budynku Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów Lidera Projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Z okręgu Starego Sącza zostały wyróżnione trzy szkoły: Szkoła Podstawowa nr 2, Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

   

Naszą szkołę reprezentowała pięcioosobowa delegacja w składzie: Dyrektor szkoły Wioletta Nowak, Koordynatorzy Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa - Małgorzata Koszyk i Teresa Tokarczyk oraz uczniowie: Szymon Kostrzeba i Martyna Dziarmaga.

  

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego (Gimnazjum do 2017 r.) w Starym Sączu uczestniczy w  projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa od 2009 roku, zdobywając kolejno certyfikat szkoły promującej bezpieczeństwo na lata 2011/2013, a następnie przedłużenie certyfikatu na lata 2013/2018. W tym roku szkolnym starała się o nadanie  tytułu Lidera Projektu.

Szkoła od lat podejmuje szereg działań i inicjatyw zmierzających do poprawy poziomu  bezpieczeństwa uczniów na terenie swojej placówki. Współpracuje  z licznymi partnerami wspierającymi działalność wychowawczą szkoły: Delegaturą Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, Komendą Miejską Policji w Starym Sączu, Komendą Miejską Policji w Nowym Sączu, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna w Starym Sączu, Radą Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Starym Sączu, Sądem Rejonowym w Nowym Sączu, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starym Sączu, Placówką Wsparcia Dziennego w Starym Sączu, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Swoje liczne działania szkoła promuje na stronie internetowej, a także w środowisku lokalnym poprzez m.in. udział uczniów w akcjach charytatywnych, wolontariacie, organizując zajęcia profilaktyczne policjantów z dziećmi, młodzieżą oraz rodzicami, a także poprzez bieżące rozwiązywanie trudności i problemów wychowawczych z uczniami.

 

Autor: Teresa Tokarczyk, Małgorzata Koszyk
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.