Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego
w Starym Sączu
 
(Gimnazjum do 2017r.)

 

 


 • Czytamy po angielsku...
 • Miło spędzamy czas...
 • Uczymy się w ciekawy sposób...
 • Dbamy o zdrowie...
 • Czytamy książki...
 • Recytujemy po angielsku...
 • Świętujemy ważne dni...
 • Rodzice robią nam niespodzianki...
 • Zapraszamy ciekawych gości...
 • Świętujemy Europejski Dzień Języków...
 • Jesteśmy otwarci na inne kultury...
 • Z radością witamy wiosnę...
 • Dbamy o relacje...
 • Wygrywamy nagrody...
 • Tradycje są dla nas ważne...
 • Dbamy o przyrodę...
 • Rozwijamy zainteresowania...
 • Troszczymy się o naszych bliskich...
 • Podejmujemy wyzwania...
 • Troszczymy się o innych...
 • Świetnie się bawimy...
 • Okazji do świętowania jest dużo...
 • image slider
 • Zaskakujemy innych...
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Strona głowna -> Historia szkoły

 

HISTORIA SZKOŁY            HYMN Szkoły Podstawowej nr 2 <posłuchaj>

W roku szkolnym 2017/2018 w zwiazku z reformą oświaty gimnazjum ulega wyciszeniu i w jego miejsce budynek naszej szkoły zostaje przekształcony na Szkołę Podstawową nr 2 im. Juliusza Słowackiego.
Gimnazjum w Starym Sączu istnieje od 1 września 1999r. Powstało w wyniku reformy oświaty przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Od 11.06.2002r nosi imię Juliusza Słowackiego. Dnia 08.04.2002r. na wniosek Rady Pedagogicznej i¤Uczniowskiej Rady Szkolnej, Rada Miejska Starego Sącza uchwaliła nadanie „Gimnazjum w Starym Sączu imienia Juliusza Słowackiego oraz prawo posiadania własnego sztandaru”. Tradycje oświatowe naszej szkoły sięgają jednak znacznie odleglejszych czasów. Zmiany polityczno-społeczne, które nastąpiły w naszym kraju po 1989r. pozwoliły na przywrócenie Szkole Podstawowej Nr 2 imienia dawnego patrona, wieszcza narodowego - Juliusza Słowackiego. Odbyło się to w 11.11.1990r.  dzięki staraniom pani Haliny Pustułka, dyrektora szkoły od 1984r. Młodzież gimnazjum i mieszkańcy Starego Sącza dopiero w 2000r. doczekali się prawdziwej sali gimnastycznej, na którą czekali od lat 30-tych XX wieku. Budowa hali sportowej przy SP Nr 2, a później Gimnazjum w Starym Sączu mogła dojść do skutku dzięki staraniom posła na Sejm RP mgr M. Cyconia, burmistrza mgr M.¤Kuczaja i dyrektora szkoły mgr inż. S. Majcy (dyrektor od 1998r. do 2017r.)

 

Otwarcie hali sportowej
przy Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu

 

 

                      

 

 

Nadanie imienia Juliusza Słowackiego Gimnazjum w Starym Sączu

 

 

 

Gimnazjum prowadzi szeroką działalność oświatową, kulturalną i wychowawczą w środowisku Miasta i Gminy Stary Sącz. W szkole działają różnorodne organizacje i koła zainteresowań, które organizują i przygotowują młodzież do konkursów i olimpiad przedmiotowych, rozwijają zdolności i zainteresowania uczniów oraz realizują autorskie programy edukacyjne.

 

 
 
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.