Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego
w Starym Sączu
 
(Gimnazjum do 2017r.)

 

 


 • Czytamy po angielsku...
 • Miło spędzamy czas...
 • Uczymy się w ciekawy sposób...
 • Dbamy o zdrowie...
 • Czytamy książki...
 • Recytujemy po angielsku...
 • Świętujemy ważne dni...
 • Rodzice robią nam niespodzianki...
 • Zapraszamy ciekawych gości...
 • Świętujemy Europejski Dzień Języków...
 • Jesteśmy otwarci na inne kultury...
 • Z radością witamy wiosnę...
 • Dbamy o relacje...
 • Wygrywamy nagrody...
 • Tradycje są dla nas ważne...
 • Dbamy o przyrodę...
 • Rozwijamy zainteresowania...
 • Troszczymy się o naszych bliskich...
 • Podejmujemy wyzwania...
 • Troszczymy się o innych...
 • Świetnie się bawimy...
 • Okazji do świętowania jest dużo...
 • image slider
 • Zaskakujemy innych...
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Gminne Obchody Światowego Dnia Zdrowia


Gminne Obchody Światowego Dnia Zdrowia to impreza, która na stałe wpisała się w kalendarz starosądeckich imprez, przyciągając co roku coraz większą rzeszę młodych ludzi promujących zdrowy styl życia. Kolejny już raz Liderzy Promocji Zdrowia ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu i Szkoły Podstawowej im. Franciszka Świebockiego w Barcicach w ramach Programu Profilaktycznego „Wybieramy Zdrowie”, zorganizowali Gminne Obchody Światowego Dnia Zdrowia. Przed główną uroczystością uczniowie ze szkół Gminy Stary Sącz wzięli udział w licznych konkursach profilaktycznych, które wdrażały młode osoby do zdrowego stylu życia na co dzień. Były to między innymi:

 • Gminny konkurs wiedzy na temat zdrowego stylu życia pod hasłem „ Jesteś tym , co jesz” , który odbył się w naszej szkole dla uczniów klas VII i VIII SP oraz III gimnazjalnych,
 • Turniej sportowy ( w SP w Barcicach),
 • Konkursy plastyczne: „ Smaki Zdrowia” (klasy I – III SP) , „3x NIE dla używek”(klasy IV – VI SP) oraz „Klimaty Zdrowia” ( klasy VII i VIII SP oraz III gimnazjalne). Komisja w składzie: Bernadeta Korona Brdej, Ewelina Wiśniewska, Agata Miczołek i Anna Liburska - 05.03.2019 r. spędziła wiele godzin, aby wyróżnić prace ww. konkursach.

 

Uroczystość Gminnego Dnia Zdrowia odbyła się 5 kwietnia 2019 r. w sali kina „Sokół” w Starym Sączu.

Głównym mottem uroczystości były słowa: „Pośród spraw ludzkich niższego rzędu, nie ma i nigdy nie było w historii człowieczego losu sprawy ważniejszej od zdrowia”.

Przybyli na nią:

Burmistrz Starego Sącza - Jacek Lelek,

Vice Burmistrz Starego Sącza – Kazimierz Gizicki,

Przewodniczący Rady Miejskiej – Andrzej Stawiarski,

Radna Rady Miejskiej – Ewa Zięba,

Koordynator powiatowy programu „Trzymaj Formę” - Małgorzata Waligóra

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Józefa Zbrońska – przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej – Franciszek Tudaj,

Prezez Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ Gniazdo”,

Dyrektorzy, nauczyciele gimnazjów i szkół podstawowych z gminy Stary Sącz.

Organizatorzy przygotowali bardzo bogaty program artystyczny:

Konkursy:

 • konkurs piosenki  „O zdrowiu śpiewam” dla uczniów Szkół   Podstawowych klas  I- III,
 • konkurs akrobatyczno – taneczny dla uczniów Szkół   Podstawowych klas  IV-VI,

Wystawę prac plastycznych z konkursów:

 • „Smaki Zdrowia” - dla uczniów Szkół Podstawowych klas  I- III,
 • „3 x NIE – dla używek” - dla uczniów Szkół Podstawowych klas  IV-VI,
 • „Klimaty Zdrowia” - dla uczniów klas VII, VIII i klas gimnazjalnych

Spora grupa uczniów naszej szkoły, przystąpiła do konkursów zaproponowanych przez organizatorów. Oto nazwiska uczniów  nagrodzonych i wyróżnionych:

W konkursie piosenki  „O zdrowiu śpiewam”:

II miejsce zdobyła: Natalka Nosal z klasy 1A i Emilka Nalepa z klasy 2 A,

V miejsce otrzymała Martynka Karwala z klasy 2 B, reprezentująca Placówkę Wsparcia Dziennego.

W konkursie taneczno – akrobatycznym IV miejsce zajęły – Alicja Pyrz z klasy IV C i Emilka Orłowska z klasy V B.

W konkursie wiedzy „Jesteś tym co jesz” miejsce II zajęła - Oliwia Tokarczyk z klasy 8C, wyróżnienie zdobyła: Laura Korona z klasy 3C.

W konkursie plastycznym „Smaki zdrowia” I miejsce otrzymał Jakub Tudaj z klasy 1B, wyróżnienie otrzymała Kasia Oświęcimka z klasy 1B.

„ 3 X NIE dla używek” to tytuł konkursu plastycznego w klasach IV – VI. W tym konkursie wyróżniono prace: Kasi Nosal z klasy IV C, Weroniki Golonka z klasy 5A , Olgi Tokarczyk z klasy IV A, Krzysia Pierzchały z klasy IV C, reprezentującego Placówkę Wsparcia Dziennego,

V miejsce otrzymały: Wiktoria Damasiewicz i Aleksandra Tyka z klasy IVA.

„Klimaty zdrowia” to temat konkursu plastycznego dla klas VII–VIII SP i III klas gimnazjalnych. W tym konkursie jury przyznało wyróżnienia Izabeli Szczypta, Aleksandrze Sułkowskiej i Klaudii Niemas z klasy VIIA.

V miejsce przyznano Kindze Radzik (klasa 3B) i Patrycji Marczyk (klasa VIIB), miejsce IV  otrzymała Weronika Sojka z klasy 3A.

Wszystkim uczniom gratulujemy i dziękujemy za aktywny udział w konkursach.

Nie udałoby się przeprowadzić organizatorom tak pięknej uroczystości, gdyby nie wsparcie Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy UM w Starym Sączu. Dzięki wsparciu finansowemu tej instytucji organizatorzy mogli nagrodzić każdego  ucznia i podopiecznego uczestniczącego w przeprowadzonych konkursach.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć

 

 

 

Autor: Małgorzata Koszyk
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.