Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego
w Starym Sączu
 
(Gimnazjum do 2017r.)

 

 


 • Czytamy po angielsku...
 • Miło spędzamy czas...
 • Uczymy się w ciekawy sposób...
 • Dbamy o zdrowie...
 • Czytamy książki...
 • Recytujemy po angielsku...
 • Świętujemy ważne dni...
 • Rodzice robią nam niespodzianki...
 • Zapraszamy ciekawych gości...
 • Świętujemy Europejski Dzień Języków...
 • Jesteśmy otwarci na inne kultury...
 • Z radością witamy wiosnę...
 • Dbamy o relacje...
 • Wygrywamy nagrody...
 • Tradycje są dla nas ważne...
 • Dbamy o przyrodę...
 • Rozwijamy zainteresowania...
 • Troszczymy się o naszych bliskich...
 • Podejmujemy wyzwania...
 • Troszczymy się o innych...
 • Świetnie się bawimy...
 • Okazji do świętowania jest dużo...
 • image slider
 • Zaskakujemy innych...
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Starym Sączu z europejskim znakiem innowacyjności European Language Label


18 września 2019 roku na PGE Narodowym w Warszawie odbył się II Kongres Rozwoju Systemu Edukacji pod hasłem „Mądrość- Kreatywność- Innowacyjność. Kształcenie dla przyszłości”. Kongres poruszał sprawy związane z wyzwaniami jakie stoją przed współczesnym nauczycielem, który oprócz przekazywania wiedzy, powinien pomagać uczniom w jej samodzielnym zdobywaniu i selekcjonowaniu. Integralną częścią II Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji był Europejski Dzień Języków 2019 oraz wręczenie nagród w konkursie European Language Label 2019. Patronat nad wydarzeniem sprawowali: Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Koordynatorzy „Językowego Teatru Szkolnego” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Starym Sączu - Agnieszka Obrzud i Beata Damasiewicz wraz z dyrektorem szkoły, Wiolettą Nowak otrzymali zaproszenie do udziału w II Kongresie Rozwoju Systemu Edukacji, w związku z uroczystym wręczeniem nagród laureatom konkursu European Language Label 2019. Nagrody wręczała pani profesor Uniwersytetu Pedagogicznego dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens oraz dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dr Paweł Poszytek.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Starym Sączu, znalazła się bowiem w gronie pięciu szkół z całej Polski, które w 2019 roku otrzymały prestiżowy certyfikat podpisany przez komisarza UE ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu oraz ministra edukacji narodowej, zyskując równocześnie prawo do firmowania swoich materiałów i podejmowanych działań znakiem European Language Label. European Language Label jest europejskim znakiem innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych, który został ustanowiony przez Komisję Europejską w 1998 roku. Laureaci wyłaniani się w drodze konkursu projektów. W Polsce od 2001 roku konkurs projektów prowadzony jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Starym Sączu otrzymany certyfikat European Language Label 2019 za osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne w zakresie Językowego Teatru Szkolnego jest znaczącym wyróżnieniem. Wykorzystywane w Szkole Podstawowej nr 2 przez koordynatorów nagrodzonego projektu metody i techniki kształcenia językowego mają charakter innowacyjny. Co więcej, projekt „Językowy Teatr Szkolny” wpisał się również w priorytety konkursu European Language Label, które obejmują wytyczne Komisji Europejskiej oraz krajowego jury.

Uroczyste wręczenie certyfikatów European Language Label 2019 na PGE Narodowym w Warszawie poprzedzone zostało na kongresie przez dwa wykłady: pierwszy zatytułowany „Prawda w czasach nieprawdy, wiara w czasach niewiary”, który przeprowadził prof. Krzysztof Zanussi , reżyser, producent, scenarzysta, oraz drugi wykład prof. dr hab. Mieczysława Gajosa, romanisty związanego z Uniwersytetem Łódzkim oraz Uniwersytetem Warszawskim „O wzajemnych inspiracjach i fascynacjach na zajęciach z języka obcego”.

Nagrodzony projekt ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Starym Sączu cechują: wymiar europejski, innowacyjność w zakresie praktyk stosowanych w nauczaniu i uczeniu się języka angielskiego; motywacja ze względu na kształtowanie wśród uczniów samodzielności w uczeniu się języka angielskiego oraz przełamywanie przez młodych aktorów barier językowych; inspiracja, ponieważ jak przedstawili to koordynatorzy ze starosądeckiej „Dwójki”  podczas własnej prelekcji na PGN Narodowym - rezultaty projektu „Językowy Teatr Szkolny” mogą być wykorzystywane w pracy z innymi odbiorcami lub stanowić źródło pomysłów do pracy z różnymi grupami wiekowymi i językowymi.

Warto nadmienić, iż działalność nagrodzonego Językowego Teatru Szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Starym Sączu można podzielić na dwa obszary. Jednym z nich są warsztaty teatralne w języku angielskim, czyli z sali lekcyjnej na deski teatralne lokalnego kina. Od stycznia 2016 roku łącznie przygotowano 6 przedstawień teatralnych w języku angielskim  („The Christmas Carol” Dickensa, „Poskromienie złośnicy” Szekspira, „Romeo i Julię” na motywach dramatu szekspirowskiego, adaptację sceniczną powiastki filozoficznej „Mały Książę”, Winter Wonderland, czyli otwartą lekcję języka angielskiego z 40 pierwszoklasistami na scenie teatralnej, a także polskie legendy w anglojęzycznej odsłonie, czyli „Lech, Czech i Rus” oraz „Legenda o Smoku Wawelskim”). Drugi rodzaj działalności to warsztaty teatralne w sali lekcyjnej, a potem debiuty teatralne podczas Wojewódzkich Przeglądów Małych Form Teatralnych. I tutaj od 2017 roku odbyło się aż 8 autorskich przedstawień („John Hancock”, „Claude Monet and his magical garden”, „The mythical journey- przedstawienie teatralne oparte na greckich mitach”, „At the Swedish museum” inspirowane mitami nordyckimi, „The Little Red Riding Hood”, czyli „Czerwony Kapturek” po angielsku, „The Legend of the Wawel Dragon”, „Friendship matters” i „An ordinary boy”, czyli spektakle inspirowane programem profilaktyczno-wychowawczym szkoły).

Koordynatorzy z nagrodzonego Językowego Teatru Szkolnego wraz z dyrektorem szkoły wzięli również udział w warsztatach Europejskiego Dnia Języków, które odbywały się na PGE Narodowym, a następnie po zakończonych warsztatach prowadzonych przez dr Ewę Guz oraz Monikę Galbarczyk z Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Wyzwania i możliwości nauczyciela XXI wieku- The challenges and opportunities for the 21st century teacher”, nauczyciele języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Starym Sączu: Agnieszka Obrzud i Beata Damasiewicz przeprowadziły prelekcję i prezentację innowacyjnego projektu pt. „Językowy Teatr Szkolny”, nagrodzonego Certyfikatem European Language Label 2019. Odbiorcami prelekcji byli uczestnicy bloku warsztatów Europejskiego Dnia Języków odbywających się podczas II Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji na PGN Narodowym w Warszawie.

 

Galeria zdjęć

 

 

 

Autor: Beata Damasiewicz, Agnieszka Obrzud
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.