Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego
w Starym Sączu
 
(Gimnazjum do 2017r.)

 

 


 • Czytamy po angielsku...
 • Miło spędzamy czas...
 • Uczymy się w ciekawy sposób...
 • Dbamy o zdrowie...
 • Czytamy książki...
 • Recytujemy po angielsku...
 • Świętujemy ważne dni...
 • Rodzice robią nam niespodzianki...
 • Zapraszamy ciekawych gości...
 • Świętujemy Europejski Dzień Języków...
 • Jesteśmy otwarci na inne kultury...
 • Z radością witamy wiosnę...
 • Dbamy o relacje...
 • Wygrywamy nagrody...
 • Tradycje są dla nas ważne...
 • Dbamy o przyrodę...
 • Rozwijamy zainteresowania...
 • Troszczymy się o naszych bliskich...
 • Podejmujemy wyzwania...
 • Troszczymy się o innych...
 • Świetnie się bawimy...
 • Okazji do świętowania jest dużo...
 • image slider
 • Zaskakujemy innych...
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Komunikat Dyrektora Szkoły - Wypłata stypendiów dla wyróżnionych uczniów


Szanowni Rodzice! 

Działając na podstawie „Regulaminu przyznawania stypendium naukowego dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, twórczości i działalności artystycznej”, stanowiącego załącznik do Uchwały nr IV/66/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 r., dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im Juliusza Słowackiego w Starym Sączu informuje o przyznaniu wyróżnionym uczniom jednorazowego stypendium motywacyjnego.

Korzystając z hojności burmistrza Starego Sącza Pana Jacka Lelka młodzież naszej szkoły kolejny rok z rzędu została nagrodzona jednorazowym stypendium finansowym za osiągnięcia dydaktyczne, sportowe lub artystyczne.

Stary Sącz jest jedną z nielicznych gmin, która wydziela w swoim budżecie środki finansowe na stypendia dla wyróżnionych uczniów.

Stypendia będą wypłacane  w piątek 17 lipca 2020 r. w godzinach od 13.00-15.00. Rodzice proszeni są o ich osobisty odbiór w wyznaczonym terminie.

 

Z wyrazami szacunku

W. Nowak

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.