Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego
w Starym Sączu
 
(Gimnazjum do 2017r.)

 

 


 • Czytamy po angielsku...
 • Miło spędzamy czas...
 • Uczymy się w ciekawy sposób...
 • Dbamy o zdrowie...
 • Czytamy książki...
 • Recytujemy po angielsku...
 • Świętujemy ważne dni...
 • Rodzice robią nam niespodzianki...
 • Zapraszamy ciekawych gości...
 • Świętujemy Europejski Dzień Języków...
 • Jesteśmy otwarci na inne kultury...
 • Z radością witamy wiosnę...
 • Dbamy o relacje...
 • Wygrywamy nagrody...
 • Tradycje są dla nas ważne...
 • Dbamy o przyrodę...
 • Rozwijamy zainteresowania...
 • Troszczymy się o naszych bliskich...
 • Podejmujemy wyzwania...
 • Troszczymy się o innych...
 • Świetnie się bawimy...
 • Okazji do świętowania jest dużo...
 • image slider
 • Zaskakujemy innych...
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Informacje dotyczące korzystania ze stołówki szkolnej


 

 

KOMUNIKAT

 

1.    Opłaty za obiady naliczone są z dołu, tj. na koniec każdego miesiąca.

2.    Wpłaty za posiłki reguluje się wyłącznie na rachunek bankowy nr

86 8816 0001 2001 0000 0635 0006 w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.

3.    Kwota przekazana na konto musi być zgodna z kwotą wskazaną na „Dowodzie wewnętrznym sprzedaży”.

4.    W tytule przelewu obowiązkowo należy wpisać: NR EWIDENCYJNY, imię i nazwisko ucznia.

5.    Stołówka nie stosuje umorzeń. Każdą zaległość egzekwuje się od osoby zalegającej z wpłatą wraz z odsetkami.

6.    Jeżeli nie będą przestrzegane terminy wpłat uczeń zostanie skreślony z listy osób korzystających z obiadów.

7.    Co najmniej 3 dniowa i dłuższa  nieobecność ucznia musi być zgłoszona w sekretariacie szkoły.

8.    Niezgłoszona nieobecność nie zwalnia z opłat za przygotowane i wydane posiłki.

 

 Regulamin korzystania ze stołówki przedszkolnej w Gminnym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Starym Sączu Osiedle Słoneczne

 

 

Wykaz substancji i produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji 

 

KARTA ZGŁOSZENIA NA OBIADY W STOŁÓWCE

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW O NIEKORZYSTANIU PRZEZ DZIECKO Z OBIADÓW Z POWODU NIEOBECNOŚCI W SZKOLE

 

OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA/PRACOWNIKA O NIEKORZYSTANIU Z OBIADÓW Z POWODU NIEOBECNOŚCI W PRACY

 

OŚWIADCZENIE WYCHOWAWCY/NAUCZYCIELA O NIEKORZYSTANIU Z OBIADÓW PRZEZ UCZNIÓW Z POWODU WYCIECZKI

 

 Zarządzenie Dyrektora Gminnego Przedszkola w Starym Sączu w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze stołówki przedszkolnej

 

Zarządzenie Dyrektora Gminnego Przedszkola w Starym Sączu w sprawie ustalenia cen za posiłki

 

 

 

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.