Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego
w Starym Sączu
 
(Gimnazjum do 2017r.)

 

 


 • Czytamy po angielsku...
 • Miło spędzamy czas...
 • Uczymy się w ciekawy sposób...
 • Dbamy o zdrowie...
 • Czytamy książki...
 • Recytujemy po angielsku...
 • Świętujemy ważne dni...
 • Rodzice robią nam niespodzianki...
 • Zapraszamy ciekawych gości...
 • Świętujemy Europejski Dzień Języków...
 • Jesteśmy otwarci na inne kultury...
 • Z radością witamy wiosnę...
 • Dbamy o relacje...
 • Wygrywamy nagrody...
 • Tradycje są dla nas ważne...
 • Dbamy o przyrodę...
 • Rozwijamy zainteresowania...
 • Troszczymy się o naszych bliskich...
 • Podejmujemy wyzwania...
 • Troszczymy się o innych...
 • Świetnie się bawimy...
 • Okazji do świętowania jest dużo...
 • image slider
 • Zaskakujemy innych...
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

PROCEDURY ZACHOWANIA I POSTĘPOWANIA W GABINECIE PEDAGOGA SZKOLNEGO W CELU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM COVID - 19


Cel wdrażanej procedury:

Zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz osób korzystających z działalności pedagoga szkolnego.

1.  W gabinecie nie może przebywać młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.

2.  Pedagog może przyjąć jednocześnie maksymalnie dwie osoby.

3.  W trakcie wizyty w gabinecie obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczką. Wyjątek stanowią osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust.

4.  W trakcie przebywania petentów w gabinecie, gabinet będzie wietrzony.

5.  Oczekujący na przyjęcie w gabinecie zachowują dystans społeczny (co najmniej 2 m).

6.  Pomieszczenie wyposażone jest w środek do dezynfekcji, którym osoby wchodzące do gabinetu dezynfekują ręce.

7.  Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki, drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

8.  W widocznym miejscu, np. przed wejściem, umieszczona zostaje informacja o maksymalnej liczbie osób przebywających w gabinecie (2 osoby).

9.  Osoby przyjmowane są zobowiązane do posiadania i korzystania w trakcie pobytu w gabinecie z własnych długopisów.

 

Autor: Małgorzata Koszyk
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.