Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego
w Starym Sączu
 
(Gimnazjum do 2017r.)

 

 


 • Czytamy po angielsku...
 • Miło spędzamy czas...
 • Uczymy się w ciekawy sposób...
 • Dbamy o zdrowie...
 • Czytamy książki...
 • Recytujemy po angielsku...
 • Świętujemy ważne dni...
 • Rodzice robią nam niespodzianki...
 • Zapraszamy ciekawych gości...
 • Świętujemy Europejski Dzień Języków...
 • Jesteśmy otwarci na inne kultury...
 • Z radością witamy wiosnę...
 • Dbamy o relacje...
 • Wygrywamy nagrody...
 • Tradycje są dla nas ważne...
 • Dbamy o przyrodę...
 • Rozwijamy zainteresowania...
 • Troszczymy się o naszych bliskich...
 • Podejmujemy wyzwania...
 • Troszczymy się o innych...
 • Świetnie się bawimy...
 • Okazji do świętowania jest dużo...
 • image slider
 • Zaskakujemy innych...
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Regulamin Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu


1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.

2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły, w wyznaczonych godzinach.

3. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z regulaminem biblioteki.

4. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:

ü wypożyczając je do domu,

ü czytając lub przeglądając na miejscu np. księgozbiór podręczny, czasopisma,

ü wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (materiały przekazane do pracowni).        

5. Czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres jednego miesiąca. Nieprzestrzeganie terminu zwrotu skutkuje wpisem negatywnej uwagi do dziennika elektronicznego( ujemnych punktów z zachowania). W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.

6. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.                                            

7. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inny dokument ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.

8. Z końcem roku szkolnego wszystkie książki wypożyczone z biblioteki powinny być zwrócone najpóźniej do 10 czerwca każdego roku szkolnego z potwierdzonym zwrotem na karcie obiegowej.

9. Czytelnicy przebywający w bibliotece poza godzinami lekcyjnymi zobowiązani są do wpisania swojego nazwiska do ewidencji oraz do przestrzegania zaleceń bibliotekarza.

10.  W bibliotece należy zachowywać się cicho i kulturalnie, nie przeszkadzając innym.

11.  Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki, mogą być przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego.

 

 

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.