Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego
w Starym Sączu
 
(Gimnazjum do 2017r.)

 

 


 • Czytamy po angielsku...
 • Miło spędzamy czas...
 • Uczymy się w ciekawy sposób...
 • Dbamy o zdrowie...
 • Czytamy książki...
 • Recytujemy po angielsku...
 • Świętujemy ważne dni...
 • Rodzice robią nam niespodzianki...
 • Zapraszamy ciekawych gości...
 • Świętujemy Europejski Dzień Języków...
 • Jesteśmy otwarci na inne kultury...
 • Z radością witamy wiosnę...
 • Dbamy o relacje...
 • Wygrywamy nagrody...
 • Tradycje są dla nas ważne...
 • Dbamy o przyrodę...
 • Rozwijamy zainteresowania...
 • Troszczymy się o naszych bliskich...
 • Podejmujemy wyzwania...
 • Troszczymy się o innych...
 • Świetnie się bawimy...
 • Okazji do świętowania jest dużo...
 • image slider
 • Zaskakujemy innych...
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Zasady korzystania z komputerów w bibliotece


 

1.  Komputery  służą do przeglądania edukacyjnych programów multimedialnych, dostępnych w bibliotece oraz do wyszukiwania informacji w Internecie. Korzystać z nich mogą wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły na zasadach określonych w regulaminie.

2.  Przy stanowisku komputerowym mogą pracować najwyżej dwie osoby. Maksymalny czas pracy wynosi 1 godzinę.

3.  Na pracę przy komputerze potrzebna jest zgoda nauczyciela bibliotekarza. Przed rozpoczęciem pracy należy się wpisać do zeszytu ewidencji. Korzystanie z komputerów możliwe jest przed lub po lekcjach –  przerwa nie jest czasem do pracy przy komputerze. 

4.  Użytkownik ma obowiązek:

·        informować  bibliotekarza o nieprawidłowym działaniu komputera i uszkodzeniach technicznych,

·        zachować ciszę i nie zakłócać pracy innym użytkownikom,

·        uzyskać zgodę bibliotekarza na korzystanie z dysków wymiennych,

·        stosować się do poleceń bibliotekarza.                                                                      

5.  Nie wolno:

· instalować własnych programów i dokonywać zmian w istniejącym oprogramowaniu,

·   wyłączać i włączać urządzeń do sieci elektrycznej,

·   korzystać z portali społecznościowych, uruchamiać gier, wykonywać czynności naruszających prawa autorskie.

6.  W przypadku naruszenia obowiązującego regulaminu nauczyciel ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika, ograniczenie lub pozbawienie prawa do korzystania z komputerów.

 

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.