Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego
w Starym Sączu
 
(Gimnazjum do 2017r.)

 

 


 • Czytamy po angielsku...
 • Miło spędzamy czas...
 • Uczymy się w ciekawy sposób...
 • Dbamy o zdrowie...
 • Czytamy książki...
 • Recytujemy po angielsku...
 • Świętujemy ważne dni...
 • Rodzice robią nam niespodzianki...
 • Zapraszamy ciekawych gości...
 • Świętujemy Europejski Dzień Języków...
 • Jesteśmy otwarci na inne kultury...
 • Z radością witamy wiosnę...
 • Dbamy o relacje...
 • Wygrywamy nagrody...
 • Tradycje są dla nas ważne...
 • Dbamy o przyrodę...
 • Rozwijamy zainteresowania...
 • Troszczymy się o naszych bliskich...
 • Podejmujemy wyzwania...
 • Troszczymy się o innych...
 • Świetnie się bawimy...
 • Okazji do świętowania jest dużo...
 • image slider
 • Zaskakujemy innych...
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Zarządzenie DYREKTORA SZKOŁY Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2020R. w sprawie zmiany organizacji pracy szkoły i przejścia z trybu stacjonarnego na tryb zdalnyZarządzenie Nr 16/2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego

w Starym Sączu z dnia 23 października 2020 r.

w sprawie zmiany organizacji pracy szkoły

i przejścia z trybu stacjonarnego na tryb zdalny

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1870) zarządzam:

§ 1.

Z uwagi na zagrożenie dla zdrowia uczniów wynikające z aktualnej sytuacji epidemicznej, w części obejmującej klasy 4 - 8 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu będzie organizowała od dnia 26 października 2020r. do dnia 8 listopada 2020r. zajęcia w ramach kształcenia zdalnego.

§ 2.

Kształcenie zdalne, o którym mowa w § 1 odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu nr 10/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu z dnia 8 października 2020r. w sprawie organizacji i realizacji zadań Szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.