Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego
w Starym Sączu
 
(Gimnazjum do 2017r.)

 

 


 • Czytamy po angielsku...
 • Miło spędzamy czas...
 • Uczymy się w ciekawy sposób...
 • Dbamy o zdrowie...
 • Czytamy książki...
 • Recytujemy po angielsku...
 • Świętujemy ważne dni...
 • Rodzice robią nam niespodzianki...
 • Zapraszamy ciekawych gości...
 • Świętujemy Europejski Dzień Języków...
 • Jesteśmy otwarci na inne kultury...
 • Z radością witamy wiosnę...
 • Dbamy o relacje...
 • Wygrywamy nagrody...
 • Tradycje są dla nas ważne...
 • Dbamy o przyrodę...
 • Rozwijamy zainteresowania...
 • Troszczymy się o naszych bliskich...
 • Podejmujemy wyzwania...
 • Troszczymy się o innych...
 • Świetnie się bawimy...
 • Okazji do świętowania jest dużo...
 • image slider
 • Zaskakujemy innych...
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS Pięknego czytania prozy w języku angielskim - zaproszenie


OGÓLNOPOLSKI KONKURS

Pięknego czytania prozy w języku angielskim”

 

Regulamin konkursu

Konkurs organizowany jest przez

Szkołę Podstawową nr 36

ul. Siemiradzkiego 9

41-902 Bytom


I. Założenia konkursu

Czytanie ze zrozumieniem jest ważną praktyczną umiejętnością, która przynosi uczniom dużo satysfakcji, umożliwia zdobywanie i poszerzanie wiedzy, utrwalenie leksyki i poznanie nowego słownictwa oraz stwarza możliwość bycia samodzielnym w nowych sytuacjach językowych. Głośne czytanie poprawia wymowę i intonację oraz płynność i tempo czytania. 


II. Cele konkursu: 
Konkurs „Pięknego czytania prozy w języku angielskim” przeznaczony jest dla uczniów klas 4-6. Celem tej formy rywalizacji jest:
•    Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań językiem angielskim.
•    Podniesienie poziomu umiejętności językowych.
•    Zainteresowanie literaturą obcą.
•    Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem w języku obcym.
•    Stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych umiejętności 

Udział w konkursie jest bezpłatny.

 

 

 III. Przebieg konkursu
Konkurs składa się z dwóch etapów:


Etap I szkolny – Uczniowie prezentują  przygotowane przez siebie teksty – czas czytania nie może być dłuższy niż 2 minuty. Uczniowie mogą przygotować dowolne rekwizyty podczas czytania tekstu (np. ciekawy strój, muzykę czy wystrój pomieszczenia) – lecz nie jest to konieczne. Po I etapie szkolna komisja wyłoni 1 osobę, która weźmie udział w II etapie.

 

Etap II ogólnopolski - II etap ma formę elektroniczną, do 8 marca należy przesłać zwycięskie nagranie na adres mailowy organizatorów. Nazwa filmu musi zawierać imię i nazwisko ucznia, szkołę oraz miasto, np.: jan_kowalski_sp36_bytom


IV. Oceniane będą:

- Dykcja

- Interpretacja

- Poprawność wymowy

- Płynność czytania

 

V. W konkursie nie mogą brać udziału osoby, które w ciągu ostatnich dwóch lat przebywały w kraju anglojęzycznym dłużej niż 6 miesięcy.

 

VI. Najpiękniej czytająca osoba  otrzyma tytuł: „Mistrza Pięknego Czytania”.

 

VII. Laureaci konkursu otrzymują imienne dyplomy i nagrody.

 

VIII. Każdy nauczyciel przygotowujący ucznia otrzyma dla siebie dyplom z podziękowaniem wysłany drogą elektroniczną, niezależnie od wyniku swojego podopiecznego. Otrzyma również podziękowanie za udział w konkursie dla każdego ucznia.

 

IX. Nagrania wysyła wyłącznie nauczyciel przygotowujący lub placówka. Nagrania należy wysłać wraz z kartą zgłoszenia dostępną w załączniku 1 oraz zgodą rodzica – załącznik 2.

Załączniki należy zeskanować lub sfotografować.

 

Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 30.04.2021r. O wynikach zwycięzcy zostaną poinformowani elektronicznie oraz telefonicznie. Wyniki będą również ogłoszone na stronie szkoły:

https://sp36.bytom.pl/

 

X. Postanowienia końcowe:

1. Wyniki oraz rozdanie nagród nastąpi tuż po zakończeniu konkursu i konsultacji wyników Komisji Konkursowej.

2. Decyzja Komisji Konkursowej nie podlega odwołaniu.

3. Nagrody można odebrać osobiście w placówce lub zostaną one przesłane – decyzja należy do zwycięzców.

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU OGÓLNOPOLSKIEGO

„PIĘKNE CZYTANIE PROZY W JĘZYKU ANGIELSKIM

 

 

Oświadczenie prawnego opiekuna

 

 

 

 


 

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.