Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego
w Starym Sączu
 
(Gimnazjum do 2017r.)

 

 


 • Czytamy po angielsku...
 • Miło spędzamy czas...
 • Uczymy się w ciekawy sposób...
 • Dbamy o zdrowie...
 • Czytamy książki...
 • Recytujemy po angielsku...
 • Świętujemy ważne dni...
 • Rodzice robią nam niespodzianki...
 • Zapraszamy ciekawych gości...
 • Świętujemy Europejski Dzień Języków...
 • Jesteśmy otwarci na inne kultury...
 • Z radością witamy wiosnę...
 • Dbamy o relacje...
 • Wygrywamy nagrody...
 • Tradycje są dla nas ważne...
 • Dbamy o przyrodę...
 • Rozwijamy zainteresowania...
 • Troszczymy się o naszych bliskich...
 • Podejmujemy wyzwania...
 • Troszczymy się o innych...
 • Świetnie się bawimy...
 • Okazji do świętowania jest dużo...
 • image slider
 • Zaskakujemy innych...
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Informacja dla rodziców - powrót uczniów klas 1-3 do szkoły od 26 kwietnia


Szanowni Rodzice

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od poniedziałku, 26 kwietnia uczniowie w klasach I-III m.in. naszego województwa będą mieć lekcje w systemie hybrydowym.

Uczniowie z pozostałych klas mają zajęcia na dotychczasowych zasadach, czyli zajęcia online odbywające się zgodnie z planem lekcji za pomocą platformy TEAMS.

System tzw. hybrydowy polega na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że nie więcej niż 50% uczniów klas I–III szkoły podstawowej realizuje te zajęcia stacjonarnie w szkole oraz co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Kierując się wytycznymi MEiN informuję, że w naszej szkole klasy w podziale na oddziały A i B, będą się uczyć stacjonarnie co 2 dzień. Oznacza to dosłownie:

klasa

poniedziałek 26.04.2021r

wtorek 27.04.2021r

środa 28.04.2021r

czwartek 29.04.2021r

piątek 30.04.2021r

1A

stacjonarnie na terenie szkoły

zdalnie za pomocą platformy TEAMS

stacjonarnie na terenie szkoły

zdalnie za pomocą platformy TEAMS

stacjonarnie na terenie szkoły

2A

stacjonarnie na terenie szkoły

zdalnie za pomocą platformy TEAMS

stacjonarnie na terenie szkoły

zdalnie za pomocą platformy TEAMS

stacjonarnie na terenie szkoły

3A

stacjonarnie na terenie szkoły

zdalnie za pomocą platformy TEAMS

stacjonarnie na terenie szkoły

zdalnie za pomocą platformy TEAMS

stacjonarnie na terenie szkoły

1B

zdalnie za pomocą platformy TEAMS

stacjonarnie na terenie szkoły

zdalnie za pomocą platformy TEAMS

stacjonarnie na terenie szkoły

zdalnie za pomocą platformy TEAMS

2B

zdalnie za pomocą platformy TEAMS

stacjonarnie na terenie szkoły

zdalnie za pomocą platformy TEAMS

stacjonarnie na terenie szkoły

zdalnie za pomocą platformy TEAMS

3B

zdalnie za pomocą platformy TEAMS

stacjonarnie na terenie szkoły

zdalnie za pomocą platformy TEAMS

stacjonarnie na terenie szkoły

zdalnie za pomocą platformy TEAMS

Jeżeli nie będzie nowych zmian kolejny tydzień w systemie stacjonarnym rozpoczną oddziały B.

Kształcenie zdalne, o którym mowa wyżej odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu nr 10/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu z dnia 8 października 2020r. w sprawie organizacji i realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Jednocześnie nadal przewiduje się, że świetlica będzie funkcjonowała dla dzieci rodziców uprawnionych do zapewnienia im opieki i nauki na terenie szkoły, na dotychczasowych zasadach. Ponadto, opieką świetlicową zostaną objęte również dzieci, które w danym dniu realizują zajęcia stacjonarnie na terenie szkoły, o ile rodzice zawnioskują do wychowawcy klasy o objęcie ich dzieci opieką.

Z powodu nieokreślonej i niepewnej liczby obecnych dzieci w szkole w pierwszym tygodniu nauki w systemie hybrydowym jak i nie chcąc narażać Państwa na dodatkowe koszty z racji końca miesiąca, w najbliższym tygodniu nie będzie obiadów, których wydawanie rozpocznie się od 4 maja.

Jeżeli chodzi o wejścia (wyjścia) do szkoły, to klasy 1 wchodzą tym samym wejściem co wcześniej – czyli przez plac rekreacyjny – wejście koło sali nr 5. Klasy 2 wejściem od strony sali gimnastycznej przez plac rekreacyjny. Klasy 3 – głównym wejściem od strony ulicy Daszyńskiego.

Noszenie maseczek na terenie szkoły, dezynfekcja rąk odbywa się na znanych i obowiązujących wcześniej zasadach. Proszę tym samym o zapewnienie dzieciom maseczek.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji za pośrednictwem wychowawców.

Z wyrazami szacunku

W. Nowak

 

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.