Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego
w Starym Sączu
 
(Gimnazjum do 2017r.)

 

 


 • Czytamy po angielsku...
 • Miło spędzamy czas...
 • Uczymy się w ciekawy sposób...
 • Dbamy o zdrowie...
 • Czytamy książki...
 • Recytujemy po angielsku...
 • Świętujemy ważne dni...
 • Rodzice robią nam niespodzianki...
 • Zapraszamy ciekawych gości...
 • Świętujemy Europejski Dzień Języków...
 • Jesteśmy otwarci na inne kultury...
 • Z radością witamy wiosnę...
 • Dbamy o relacje...
 • Wygrywamy nagrody...
 • Tradycje są dla nas ważne...
 • Dbamy o przyrodę...
 • Rozwijamy zainteresowania...
 • Troszczymy się o naszych bliskich...
 • Podejmujemy wyzwania...
 • Troszczymy się o innych...
 • Świetnie się bawimy...
 • Okazji do świętowania jest dużo...
 • image slider
 • Zaskakujemy innych...
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Komunikat Dyrektora Szkoły dotyczący opłat skarbowych za duplikat legitymacji i świadectwa


Na podstawie §29 ust.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700 i 1780) informuję, że opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej ( 9zł) i duplikatu świadectwa (26 zł) proszę wpłacać na konto Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu na WRD w Banku Spółdzielczym w Starym Sączu Nr 36 8816 0001 2001 0000 1371 0005

Odpłatność za duplikaty nie będzie przyjmowana w ZOFAS w Starym Sączu. Do wniosku o wydanie duplikatu dołącza się potwierdzenie uiszczenia w/w opłaty skarbowej.

 

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.