Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego
w Starym Sączu
 
(Gimnazjum do 2017r.)

 

 


 • Czytamy po angielsku...
 • Miło spędzamy czas...
 • Uczymy się w ciekawy sposób...
 • Dbamy o zdrowie...
 • Czytamy książki...
 • Recytujemy po angielsku...
 • Świętujemy ważne dni...
 • Rodzice robią nam niespodzianki...
 • Zapraszamy ciekawych gości...
 • Świętujemy Europejski Dzień Języków...
 • Jesteśmy otwarci na inne kultury...
 • Z radością witamy wiosnę...
 • Dbamy o relacje...
 • Wygrywamy nagrody...
 • Tradycje są dla nas ważne...
 • Dbamy o przyrodę...
 • Rozwijamy zainteresowania...
 • Troszczymy się o naszych bliskich...
 • Podejmujemy wyzwania...
 • Troszczymy się o innych...
 • Świetnie się bawimy...
 • Okazji do świętowania jest dużo...
 • image slider
 • Zaskakujemy innych...
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Akcja- Relacja w Dwójce


W związku z powrotem uczniów do nauki stacjonarnej istotną rolę odgrywa odbudowa wspólnoty, więzi oraz zaufania między uczniami i nauczycielami. Uczniowie powracający do Szkoły Podstawowej nr 2 w Starym Sączu witani byli przez  nauczycieli „łakociami dla duszy”- symbolicznymi uśmiechniętymi lizakami z napisem „Dobrze, że JESTEŚ”. Korytarz szkoły ozdobiło 319 wielobarwnych kwiatów z bibuły z imionami wszystkich uczniów szkoły. Balony w kształcie serduszek, rozwieszona łąka pełna kwiatów z bibuły wraz z powitaniem skierowanym do uczniów „Cieszymy się, że jesteście. Rozkwitajcie”  a także wskazówki jak przyzwyczaić się do dobrze im znanej, ale obecnie jakby „nowej” rzeczywistości czekały na uczniów powracających w mury szkolne po nauce zdalnej. Na każdych drzwiach do sal lekcyjnych pojawiły się również certyfikaty Klubu Kumpli dla poszczególnych klas od Cartoon Network za promowanie koleżeńskich zachowań w związku z udziałem w trakcie nauki zdalnej w szkolnej kampanii „Jest tylko jedna droga do drugiego człowieka- droga serca”. Uczniowie otrzymywali od wychowawców karty, z których odrywali to, czego najbardziej potrzebują po powrocie do szkoły, a odrywane karty pozwalały na zdiagnozowanie potrzeb uczniów całej szkoły. Przeprowadzone zostały lekcje wychowawcze, mające na celu wzmacnianie dobrych relacji poprzez jednoczesne wzmacnianie samoświadomości uczniów. Rozmawiali oni w zespołach klasowych o mocnych stronach każdego ucznia, rozpoznawali je, a następnie tworzyli własne „cegiełki mocnych stron”. Pojawiła się „Skrzynka Biorę- Daję” obok gabinetu pedagoga szkolnego, do której uczniowie oraz nauczyciele tworząc wielką wspólnotę dawania i brania mogą cały czas wrzucać informacje, w jakim obszarze chcą udzielić pomocy, czym mogą się podzielić, jakiego wsparcia potrzebują, jaką pomoc chętnie by przyjęli, jakie są ich mocne strony. Na zajęciach z wychowawcami, jak i również podczas zajęć świetlicowych oraz plastycznych uczniowie już w trakcie nauki hybrydowej rozpoczęli prace nad ogólnoszkolnym projektem „Budujemy nasz Zamek Mocnych Stron”. Wspólne tworzenie zamku odzwierciedlającego mocne strony każdego ucznia, uświadamiało im, że każdy z nich jest ważną częścią całości, którą jest szkoła.

Obchody Dnia Dziecka okazały się idealną okazją, by połączyć je z finałem Akcji- Relacji w szkole. Pierwszego czerwca setki kwiatów z bibuły ponownie zakwitło symbolicznie przy Zamku Mocnych Stron, bo przecież zamkowe mury wzmocnione zostały cegiełkami, na których pojawiały się w tym dniu pozytywne cechy wszystkich uczniów szkoły. Na przerwach na korytarzu szkolnym wyświetlane były „płynące hasła o przyjaźni” przygotowane jeszcze jesienią w formie krótkich filmów przez poszczególne zespoły klasowe. Na dolnym korytarzu wszystkich uczniów witał potężny Zamek Mocnych Stron. Tego dnia odbyło się również wręczenie nagród ufundowanych przez Cartoon Network oraz certyfikatów Klubu Kumpli od Cartoon Network za promowanie koleżeńskich zachowań i udział w kampanii społecznej Cartoon Network „Bądź kumplem, nie dokuczaj”. W ramach szkolnych działań w związku ze szkolną kampanią uczniowie pisali wiersze o przyjaźni, recytowali wiersze o przyjaźni znalezione w literaturze, a także tworzyli plakaty o przyjaźni odzwierciedlające przemyślenia z wierszy konkursowych, które w trakcie nauki zdalnej pojawiły się w tomiku autorskich wierszy o przyjaźni w formie online. W trakcie Dnia Dziecka w salach lekcyjnych prowadzone były przez wychowawców zajęcia integracyjne dla uczniów, a „cegiełki mocnych stron” uczniowie umieszczali na murach Zamku Mocnych Stron na korytarzu szkolnym. Wspólne budowanie Zamku Mocnych Stron przez całą społeczność szkolną okazało się wspaniałą zabawą o wartościowym przesłaniu, która integrowała zespoły klasowe oraz nauczycieli. Powstały też mini-banery z „płynącymi hasłami o przyjaźni”, które zostały rozwieszone po całej szkole. Uczniowie w grupach w poszczególnych zespołach klasowych przygotowywali obrazy- giganty, czyli plastyczne interpretacje losowo otrzymanych wierszy o przyjaźni, których autorami byli również uczniowie szkoły. W rezultacie na korytarzach szkolnych pojawiła się galeria gigantycznych obrazów o przyjaźni, na których można przeczytać fragmenty wierszy, których autorami są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2. 

Mamy nadzieję, że wszystkie wyżej wymienione działania, pomogły naszym uczniom bezpiecznie i radośnie wrócić do szkoły, przypomniały jak ważne w życiu każdego człowieka są dobre relacje z innymi ludźmi, wzmocniły więzi przyjaźni w zespołach klasowych oraz dały siłę i wsparcie do pokonywania trudnych emocji i sytuacji, z którymi każdy z nas musiał się zmierzyć w ostatnim czasie.

 

Autor: B. Damasiewicz, M. Koszyk
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.