Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego
w Starym Sączu
 
(Gimnazjum do 2017r.)

 

 


 • Czytamy po angielsku...
 • Miło spędzamy czas...
 • Uczymy się w ciekawy sposób...
 • Dbamy o zdrowie...
 • Czytamy książki...
 • Recytujemy po angielsku...
 • Świętujemy ważne dni...
 • Rodzice robią nam niespodzianki...
 • Zapraszamy ciekawych gości...
 • Świętujemy Europejski Dzień Języków...
 • Jesteśmy otwarci na inne kultury...
 • Z radością witamy wiosnę...
 • Dbamy o relacje...
 • Wygrywamy nagrody...
 • Tradycje są dla nas ważne...
 • Dbamy o przyrodę...
 • Rozwijamy zainteresowania...
 • Troszczymy się o naszych bliskich...
 • Podejmujemy wyzwania...
 • Troszczymy się o innych...
 • Świetnie się bawimy...
 • Okazji do świętowania jest dużo...
 • image slider
 • Zaskakujemy innych...
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie ustalenia regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii


 Zarządzenie Nr 9/2021/2022

 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO

W STARYM SĄCZU Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2021 R.

 

w sprawie ustalenia regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) w związku z § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.1) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Poz. 1525) zarządzam co następuje:

§ 1.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną ustalam regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 8/2020/2021 dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu z dnia 31 sierpnia 2020r.w sprawie ustalenia regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

 

 

                                            Dyrektor szkoły

         ……………….………………………………………

 

 

Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu w czasie epidemii

 

Komentarze :Dodaj komentarz
Brak komentarzy.
wszystkie komentarze
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.