Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego
w Starym Sączu
 
(Gimnazjum do 2017r.)

 

 


 • Czytamy po angielsku...
 • Miło spędzamy czas...
 • Uczymy się w ciekawy sposób...
 • Dbamy o zdrowie...
 • Czytamy książki...
 • Recytujemy po angielsku...
 • Świętujemy ważne dni...
 • Rodzice robią nam niespodzianki...
 • Zapraszamy ciekawych gości...
 • Świętujemy Europejski Dzień Języków...
 • Jesteśmy otwarci na inne kultury...
 • Z radością witamy wiosnę...
 • Dbamy o relacje...
 • Wygrywamy nagrody...
 • Tradycje są dla nas ważne...
 • Dbamy o przyrodę...
 • Rozwijamy zainteresowania...
 • Troszczymy się o naszych bliskich...
 • Podejmujemy wyzwania...
 • Troszczymy się o innych...
 • Świetnie się bawimy...
 • Okazji do świętowania jest dużo...
 • image slider
 • Zaskakujemy innych...
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Regulamin konkursu plastycznego pt. „ MOJA BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY” w ramach akcji "Odblaskowa szkoła"


 REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„ MOJA BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY” 

Konkurs realizowany jest w ramach konkursu „Odblaskowa szkoła”. 

 

Postanowienia ogólne:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – VII Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu.

2. Czas trwania konkursu: 13.09. – 10.10.2021 r.                  

3. Dla laureatów konkursu przewidziano drobne upominki, dyplomy oraz pochwały.        

4. Organizatorzy konkursu:  Justyna Tyka, Agnieszka Obrzud

   Cele konkursu:

1.Edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach.

2.Uświadomienie uczniom konieczności noszenia elementów odblaskowych.

3.Kształtowanie postaw i zachowań zapobiegających nieszczęśliwym wypadkom na drodze, szczególnie w okresie jesieni i zimy.

    Zasady udziału w konkursie: 

1.Uczestnik konkursu ma za zadanie samodzielnie wykonać pracę plastyczną w formacie A4 (klasy I – V) oraz  A3 ( klasy VI –VII) w dowolnej technice plastycznej (kolaż, rysunek, plakat, malarstwo, wydzieranka, wyklejanka, grafika itp.) zgodnie z tematem. Pracę należy podpisać na odwrocie: imię, nazwisko, klasa. 

2.Komisja oceniając prace będzie brała pod uwagę: 

– samodzielność wykonania;
– walory artystyczne i estetyczne;
– sposób ujęcia tematu konkursu, oryginalność.

Wręczenie nagród podczas uroczystego podsumowania konkursu „Odblaskowa szkoła”.  

 

PRACE BĘDĄ WYEKSPONOWANE NA SZKOLNEJ GALERII 

 

 

Komentarze :Dodaj komentarz
Brak komentarzy.
wszystkie komentarze
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.