Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego
w Starym Sączu
 
(Gimnazjum do 2017r.)

 

 


 • Czytamy po angielsku...
 • Miło spędzamy czas...
 • Uczymy się w ciekawy sposób...
 • Dbamy o zdrowie...
 • Czytamy książki...
 • Recytujemy po angielsku...
 • Świętujemy ważne dni...
 • Rodzice robią nam niespodzianki...
 • Zapraszamy ciekawych gości...
 • Świętujemy Europejski Dzień Języków...
 • Jesteśmy otwarci na inne kultury...
 • Z radością witamy wiosnę...
 • Dbamy o relacje...
 • Wygrywamy nagrody...
 • Tradycje są dla nas ważne...
 • Dbamy o przyrodę...
 • Rozwijamy zainteresowania...
 • Troszczymy się o naszych bliskich...
 • Podejmujemy wyzwania...
 • Troszczymy się o innych...
 • Świetnie się bawimy...
 • Okazji do świętowania jest dużo...
 • image slider
 • Zaskakujemy innych...
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Regulamin szkolnego konkursu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego - akcja "Odblaskowa Szkoła"


 Postanowienia ogólne:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu.

2. Czas trwania konkursu: 11.10. – 22.10.2021r. 

3. W konkursie przewidziano nagrody za zdobycie I, II i III miejsca.

Organizator konkursu: Teresa Tokarczyk

Cele konkursu:

1. Promocja elementów odblaskowych jako elementów ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

2. Rozwijanie i popularyzowanie wśród uczniów świadomości bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszego, pasażera i kierującego rowerem.

3. Samodzielne pogłębianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego przy wykorzystaniu różnych źródeł informacji, w tym technologii komputerowej.

4. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych użytkowników dróg.

 

Zasady udziału w konkursie:

1. Uczniowie rozwiązywać będą testy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego dostosowane do odpowiedniej kategorii wiekowej:

- klasy 4,

- klasy 5,6

-klasy 7,8

2. Wykaz testów został umieszczony na platformie Teams.

3. Uczniowie będą rozwiązywać test przy użyciu strony: test.portal.pl. Każdy uczestnik otrzymuje kod dostępu i rozwiązuje test jednokrotnego wyboru.

4. Wyniki testu są automatycznie sumowane na stronie testportal.pl.

5. Oceny prac dokona komisja konkursu powołana przez Organizatora Konkursu.

Wyniki konkursu:

1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu sprawdzi testy i wyłoni uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów.

2. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas podsumowania konkursu: „Odblaskowa szkoła”.

3. Uczniowie, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w swojej kategorii wiekowej otrzymają dyplomy i nagrody.

4. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Uwagi:

1. Każdy uczestnik konkursu zgadza się na umieszczenie swojego wizerunku na stronie internetowej szkoły.

2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

 

 

Komentarze :Dodaj komentarz
Brak komentarzy.
wszystkie komentarze
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.