Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego
w Starym Sączu
 
(Gimnazjum do 2017r.)

 

 


 • Czytamy po angielsku...
 • Miło spędzamy czas...
 • Uczymy się w ciekawy sposób...
 • Dbamy o zdrowie...
 • Czytamy książki...
 • Recytujemy po angielsku...
 • Świętujemy ważne dni...
 • Rodzice robią nam niespodzianki...
 • Zapraszamy ciekawych gości...
 • Świętujemy Europejski Dzień Języków...
 • Jesteśmy otwarci na inne kultury...
 • Z radością witamy wiosnę...
 • Dbamy o relacje...
 • Wygrywamy nagrody...
 • Tradycje są dla nas ważne...
 • Dbamy o przyrodę...
 • Rozwijamy zainteresowania...
 • Troszczymy się o naszych bliskich...
 • Podejmujemy wyzwania...
 • Troszczymy się o innych...
 • Świetnie się bawimy...
 • Okazji do świętowania jest dużo...
 • image slider
 • Zaskakujemy innych...
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

English Binds People Together... - innowacja z języka angielskiego


 

Uczniowie klas siódmych i ósmych uczestniczą w innowacyjnym działaniu metodycznym związanym z nauką pisania krótkich form użytkowych, a w szczególności maili. Działania te związane są ze zbliżającym się wielkimi krokami egzaminem ósmoklasisty.

Inspiracją do wprowadzenia innowacji English binds people together była niska motywacja oraz trudność uczniów do tworzenia wypowiedzi pisemnej. Realizacja tej innowacji jest odpowiedzią na szukanie ciekawego sposobu na  zadanie egzaminacyjne ósmoklasisty, jakim jest dłuższa wypowiedź pisemna.  Stawia ucznia w określonej sytuacji z życia codziennego i sprawdza, czy potrafiłby on porozumieć się z obcokrajowcem, np. udzielając mu informacji lub uzyskując od niego wyjaśnienia, opowiadając mu o jakimś wydarzeniu lub składając mu życzenia czy propozycję.

Projekt zakłada wymianę maili między uczniami klas siódmych i ósmych z całej Polski. Tematyka oraz zadania z prac pisemnych układane są zgodnie z wytycznymi do egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie biorący udział w projekcie wybierają partnera do wymiany maili z ogólnej listy uczestników projektu z całej Polski. Prace są sprawdzane oraz przesyłane do koordynatorów ze szkół partnerskich, którzy rozsyłają swoim uczniom otrzymane maile. Uczniowie realizując kolejne zadania (jeden mail w miesiącu), odpowiadając na otrzymane maile od swoich partnerów. Prace oceniane są zgodnie z zaleceniami OKE.

Realizacja programu innowacyjnego projektu: ”English binds people together” pozwala na rozwijanie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych, wzmacnia motywację uczniów do pisania w języku obcym, rozwija kompetencje kluczowe, a rozpisane terminy uczą obowiązkowości, żywy odbiorca stworzonej pracy uczy szacunku do jego czasu, wykonanej pracy oraz motywuje do wykazania się wiedzą i odpowiednim poziomem wypowiedzi.

Uczniowie klasy 7b i 7c wymieniają się mailami z uczniami z wymienionych poniżej szkół:

- Szkoła Podstawowa w Majdanie Sieniawskim,

- Szkoła Podstawowa w Opatkowicach,

- Szkoła Podstawowa w Połczynie,

- Szkoła Podstawowa w Krempachach,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Książnicach

- Szkoła Podstawowa nr 182 w Łodzi,

- Szkoła Podstawowa nr 59 w Gdańsku,

- Szkoła Podstawowa e Rzgowie,

- Szkoła Podstawowa w Rusi,

- Szkoła Podstawowa w Buczu.

 

Mamy nadzieję, że oprócz podniesienia umiejętności pisania maili, nasi uczniowie nawiążą pozytywne i długotrwałe relacje ze swoimi rówieśnikami z wymienionych szkół.

 

Mail na październik: 

Termin: do 22.10.21

 

Proponujesz grupie przyjaciół wyjazd w Polskie Góry. W e-mailu do  jednego z nich napisz:

- dlaczego warto pojechać w polskie góry i jak spędzicie tam czas, 

- opisz miejsce, w jakim się zatrzymacie,

- doradź, co powinien  ze sobą zabrać i dlaczego.  

 

 

Autor: Beata Damasiewicz, Agnieszka Obrzud
Komentarze :Dodaj komentarz
Brak komentarzy.
wszystkie komentarze
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.