Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego
w Starym Sączu
 
(Gimnazjum do 2017r.)

 

 


 • Czytamy po angielsku...
 • Miło spędzamy czas...
 • Uczymy się w ciekawy sposób...
 • Dbamy o zdrowie...
 • Czytamy książki...
 • Recytujemy po angielsku...
 • Świętujemy ważne dni...
 • Rodzice robią nam niespodzianki...
 • Zapraszamy ciekawych gości...
 • Świętujemy Europejski Dzień Języków...
 • Jesteśmy otwarci na inne kultury...
 • Z radością witamy wiosnę...
 • Dbamy o relacje...
 • Wygrywamy nagrody...
 • Tradycje są dla nas ważne...
 • Dbamy o przyrodę...
 • Rozwijamy zainteresowania...
 • Troszczymy się o naszych bliskich...
 • Podejmujemy wyzwania...
 • Troszczymy się o innych...
 • Świetnie się bawimy...
 • Okazji do świętowania jest dużo...
 • image slider
 • Zaskakujemy innych...
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

„Bezpieczna przygoda z Internetem” - konkursy


 

„Bezpieczna przygoda z Internetem” dla uczniów Szkoły  Podstawowej nr 2 w Starym Sączu" 

Od 2004 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej w lutym obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu (Safer Internet Day), który odbywa się w ramach programu „Safer Internet”. Ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematu bezpieczeństwa online. W tym roku odbywać się on będzie w naszej szkole pod hasłem „Bezpieczna przygoda z Internetem”. 

 Ze względu na nauczanie zdalne proponujemy wychowawcom i nauczycielom korzystanie z niżej umieszczonych linków do materiałów na temat bezpiecznego Internetu. W materiałach tych można znaleźć różne prezentacje, filmy, scenariusze zajęć, kreskówki (dla młodszych dzieci), informacje, które można wykorzystać na lekcjach wychowawczych). Są też propozycje webinarów dla nauczycieli oraz ciekawe materiały dla rodziców, z których zachęcamy do korzystania: 

https://www.saferinternet.pl/materialy-edukacyjne/materialy-multimedialne.html 

https://www.saferinternet.pl/kampanie-spoleczne.html 

https://akademia.nask.pl/baza-wiedzy/baza webinaria.html?fbclid=IwAR1fExsIFR2xKZ121-hcJ0cSh8CbqOfVTAxrP2nfDejlCHZRa9EkpAzqHAI 

https://sieciaki.pl/dla-nauczycieli/propozycje-edukacyjne?fbclid=IwAR2uIq0n7Gr1SpG4HmcILzkrdKEhE2n7E4JpWqX2Q3B_cS8QxmeoUdXWNyU 

Po przeprowadzeniu zajęć na temat bezpiecznego Internetu zachęcamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursach szkolnych, przygotowanych z okazji DBI: 

Konkurs plastyczny  (uczniowie klas I - III ) 

Konkurs na wiersz, rymowankę lub scenkę ( uczniowie klas I–VIII) 

 

Cele konkursów: 

- promowanie bezpiecznych zachowań podczas korzystania z Internetu; 

- popularyzacja wiedzy o internecie; 

-  zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń (zarówno zagrożenia technologiczne, jak i zagrożenia dotyczące zachowań użytkownika np. cyberprzemoc, kontakty z nieznajomymi, zagrożenia utraty prywatności online, szkodliwe treści, uzależnienia, media społecznościowe) wynikających z korzystania z Internetu;  

- kształtowanie właściwych postaw zachowania oraz promowanie działań na rzecz zapobiegania przemocy i agresji wśród dzieci poprzez promowanie programów profilaktycznych;  

- wdrażanie do racjonalnego korzystania z komputera; 

-  rozwijanie umiejętności poszukiwania informacji i prezentowania wiedzy z poszanowaniem praw autorskich; 

-  rozwijanie zainteresowań uczniów, ich umiejętności posługiwania się technologią  informacyjną oraz indywidualnych zdolności twórczych. 

 

Konkurs plastyczny: 

Uczniowie klas I - III : 

- praca konkursowa przedstawiająca plakat związany z bezpieczeństwem w Internecie - „Bezpieczna przygoda z Internetem”: 

Prace będą wykonywane na lekcjach języka angielskiego w klasie w grupach 3-4 osobowych. Dzieci otrzymają hasła w języku polskim i angielskim jak być bezpiecznym w Internecie, przygotowują ilustracje w grupach, ostatecznie umieszczą swoje obrazki z hasłami na pracy konkursowej. Format prac będzie A4, lub A3.  

Konkurs na wiersz lub scenkę dotyczącą bezpieczeństwa w sieci i cyberprzemocy 

Klasy I – VIII 

Uczniowie układają wiersz, rymowankę lub scenkę  na temat bezpiecznego korzystania z Internetu według następujących zasad: 

10 zasad bezpiecznego korzystania z Internetu 

 

1. Nie podawaj swoich danych osobowych, takich jak adres, numer telefonu itp. 

2. Pamiętaj, że nie każdy jest kimś, za kogo się podaje. 

3. Nie podawaj nikomu hasła dostępu do Twojego konta na stronie, na której jesteś zalogowany. 

4. Korzystaj z oprogramowania antywirusowego. 

5. Nie umawiaj się sam na spotkania z nieznajomymi, których poznałeś przez Internet. 

6. Stwarzaj trudne do odgadnięcia hasła dostępu - kombinacje minimum 12 cyfr, wielkich i małych liter oraz znaków interpunkcyjnych. 

7. Nie klikaj w nieznane załączniki i linki. 

8. Nie wysyłaj nieznajomym swoich zdjęć i nie udzielaj im zbyt wielu informacji na swój temat. 

9. Do każdego konta stosuj inne hasło dostępu. 

10. Zachowaj ostrożność przy pobieraniu plików z Internetu. 

 

Wiersz może liczyć 70 wyrazów (może być również w języku angielskim). Wiersz można wyrecytować (najlepiej z pamięci) lub zaśpiewać z użyciem instrumentów muzycznych. Osoby deklamujące lub śpiewające wiersze mogą się przebrać, umalować itp. Nagraniom mogą towarzyszyć ciekawe tła z napisem np. Dzień Bezpiecznego Internetu- wykonane przez dzieci. 

Wiersze może deklamować lub śpiewać jedna lub kilka osób.  

Należy wykonać nagranie w formie pliku video i przesłać na Teamsa do pani T. Tokarczyk 

 

Przykładowe rymowanki znajdziecie pod adresem: 

http://www.sp20.com.pl/images/nowy_front/inne/cyfrowobezpieczni2/rymowanki.pdf  

Praca konkursowa powinna być samodzielnie opracowanym i przygotowanym materiałem. 

 

Zasady oceniania prac i przyznawania nagród: 

Prace przesyłamy do dnia 25 lutego 2022 r. 

Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową  na podstawie następujących kryteriów:  wartość merytoryczna,  oryginalny pomysł,  ciekawy sposób wykonania, różnorodność zastosowanych sposobów przekazu, wartość informatyczna. Na najlepsze prace czekają nagrody. 

Ogłoszenie wyników konkursu: 

Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły SP nr 2. 

Uroczystość zakończenia konkursu odbędzie się w dniu 11 marca 2022 roku”. 

Organizatorzy: Teresa Tokarczyk, Beata Damasiewicz, Małgorzata Koszyk, Agnieszka Obrzud 

 

 

Autor: Teresa Tokarczyk, Beata Damasiewicz, Małgorzata Koszyk, Agnieszka Obrzud
Komentarze :Dodaj komentarz
Brak komentarzy.
wszystkie komentarze
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.