Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego
w Starym Sączu
 
(Gimnazjum do 2017r.)

 

 


 • Czytamy po angielsku...
 • Miło spędzamy czas...
 • Uczymy się w ciekawy sposób...
 • Dbamy o zdrowie...
 • Czytamy książki...
 • Recytujemy po angielsku...
 • Świętujemy ważne dni...
 • Rodzice robią nam niespodzianki...
 • Zapraszamy ciekawych gości...
 • Świętujemy Europejski Dzień Języków...
 • Jesteśmy otwarci na inne kultury...
 • Z radością witamy wiosnę...
 • Dbamy o relacje...
 • Wygrywamy nagrody...
 • Tradycje są dla nas ważne...
 • Dbamy o przyrodę...
 • Rozwijamy zainteresowania...
 • Troszczymy się o naszych bliskich...
 • Podejmujemy wyzwania...
 • Troszczymy się o innych...
 • Świetnie się bawimy...
 • Okazji do świętowania jest dużo...
 • image slider
 • Zaskakujemy innych...
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

„W krainach emocji i umiejętności społecznych”


Analiza potrzeb i problemów dzieci w młodszym wieku szkolnym wskazuje na konieczność kształtowania umiejętności społecznych i emocjonalnych, które powinny pomóc dzieciom w uzyskaniu poczucia bezpieczeństwa, a co za tym idzie przygotować podstawy do rozwoju emocjonalnego, społecznego, dydaktycznego i wychowawczego.

       Od października do maja klasy: 1a, 1b i 2b uczestniczyły w co tygodniowych warsztatach profilaktyczno edukacyjnych w ramach innowacji „W krainach emocji i umiejętności społecznych”.

 W Programie dzieci zostały zaproszone do wspólnego podróżowania po różnych krainach, gdzie nabywały umiejętności społeczne i emocjonalne.

Pamiętając, że podstawą profilaktyki i głównym czynnikiem chroniącym jest wytworzona  więź, w celu wytworzenia atmosfery bezpieczeństwa, zaufania i otwartości na innych, swoją wędrówkę dzieci rozpoczęły od Krainy Zabawy. Kolejną odwiedzoną krainą była Kraina dobrego słuchania, w której dzieci uczyły się podstawowej umiejętności koniecznej do budowania pozytywnych relacji z innymi, którą jest wzajemne słuchanie. Zabawy i ćwiczenia uświadamiały uczestnikom, jak ważne jest umieć słuchać i być słuchanym.

W Krainie dobrych manier młodzi uczestnicy, poznawali normy i zasady grupowe, obowiązujące nie tylko na zajęciach w szkole, ale również w życiu codziennym. To tutaj dzieci doskonaliły podstawowe umiejętności społeczne, takie jak proszenie o pomoc, oferowanie pomocy, dzielenie się, mówienie dziękuję, zapraszanie do zabawy, pocieszanie.

Pobyt w Krainie poznawania siebie pozwolił najmłodszym uczniom rozwinąć wiedzę o sobie, określić swoje mocne strony, rozwinąć poczucie samoakceptacji właściwej samooceny. Ćwiczenia i zabawy umożliwiały kształtowanie umiejętności autoprezentacji, wzmacniały samodzielność i indywidualność dzieci.

Kolejne tematy Programu dotyczyły relacji z innymi. Dzieci udały się do Krainy Przyjaźni, w której wzmacniały koleżeńskie zachowania, dostrzegali bogactwo i różnorodność całej grupy oraz wkład, jaki poszczególna osoba wnosi swoją obecnością do grupy. W Krainie Przyjaźni zwracamy uwagę na potrzeby innych ludzi, uwrażliwiamy dzieci na znaczenie relacji interpersonalnych w życiu.

Najbardziej rozbudowanym  zagadnieniem w Programie był świat emocji i uczuć. To tutaj dzieci uczyły się rozpoznawać swoje emocje, nazywać  je, uczyły się rozmawiać o nich i wyrażać je w sposób właściwy. Uczestnicy Programu nabywali umiejętności otwartej, akceptującej rozmowy o uczuciach, poznawali reguły ekspresji emocjonalnej, uczyli się regulacji własnych emocji, mieli pełną świadomość doświadczanych uczuć i emocji, rozwijali zdolność empatycznego odczuwania i pomocy innym, kształtowali umiejętność odczuwania wdzięczności za codzienną doświadczaną dobroć od innych ( np. wykonywali na lapbooki wdzięczności dla swoich rodziców).

Uczestnicy kształtowali tu także umiejętność radzenia sobie z nieprzyjemnymi, trudnymi emocjami, których doświadczają na co dzień.

W Krainie Komunikacji uczestnicy zdobywali umiejętność konstruktywnego porozumiewania się i współpracy uwzględniając nie tylko własne potrzeby, emocje i cele, ale również emocje i potrzeby innych ludzi. Budowaliśmy mosty, zamiast murów we wzajemnych relacjach.

Zamknięcie pracy z grupami odbyło się w Krainie Wspomnień, gdzie na uczestników czekało mnóstwo niespodzianek, pamiątek i skarbów oraz zaproszenie na podróż do Krainy Zabawek.

Na zakończenie dzieci dowiedziały się, że skarbem są wszystkie umiejętności , które zdobywały podczas zajęć. Miały możliwość poznać siebie, swoją wyjątkowość i niepowtarzalność, zaakceptować siebie i siebie nawzajem, zrozumieć swoje uczucia. Ponadto poszerzyły swoje kontakty rówieśnicze, uczyły się właściwie porozumiewać i otrzymały fundament do kształtowania pozytywnych , trwałych i pięknych relacji z innymi.

Z pewnością „Plecak” zdobytej wiedzy i umiejętności okaże się skutecznym treningiem rozwoju emocjonalno społecznego każdego dziecka w pierwszych latach szkoły i pozwoli im być bardziej szczęśliwymi uczniami i ludźmi.

 

 Realizatorzy innowacji: Małgorzata Koszyk, Anna Kozik, Iwona Stojek, Marta Lelito, Bożena Bielak

 

Zapraszamy do galerii zdjęć

Komentarze :Dodaj komentarz
Brak komentarzy.
wszystkie komentarze
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.