Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego
w Starym Sączu
 
(Gimnazjum do 2017r.)

 

 


 • Czytamy po angielsku...
 • Miło spędzamy czas...
 • Uczymy się w ciekawy sposób...
 • Dbamy o zdrowie...
 • Czytamy książki...
 • Recytujemy po angielsku...
 • Świętujemy ważne dni...
 • Rodzice robią nam niespodzianki...
 • Zapraszamy ciekawych gości...
 • Świętujemy Europejski Dzień Języków...
 • Jesteśmy otwarci na inne kultury...
 • Z radością witamy wiosnę...
 • Dbamy o relacje...
 • Wygrywamy nagrody...
 • Tradycje są dla nas ważne...
 • Dbamy o przyrodę...
 • Rozwijamy zainteresowania...
 • Troszczymy się o naszych bliskich...
 • Podejmujemy wyzwania...
 • Troszczymy się o innych...
 • Świetnie się bawimy...
 • Okazji do świętowania jest dużo...
 • image slider
 • Zaskakujemy innych...
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Bezpieczna szkoła. Bezpieczny Internet


Certyfikat Projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” nasza szkoła otrzymała kilka lat temu. Sprawy bezpieczeństwa uczniów są dla nas priorytetem. Podejmujemy szereg różnorodnych działań, które mają na celu ukazać młodzieży konsekwencje zachowań ryzykownych i skłonić ich do podejmowania dobrych, bezpiecznych wyborów.

Dnia 13 grudnia 2022 z uczniami klas 7 i 8 spotkali się po raz kolejny funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu: aspirant sztabowy Barbara Leśniak - koordynatorka Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, oraz aspirant Radosław Koział z Wydziału Prewencji.

 

 

    

 

Podczas pogadanek i prezentacji przypomnieli oni podstawowe zasady bezpieczeństwa i przedstawili uczniom zagrożenia czyhające na użytkowników w sieci. Omówiono miedzy innymi:

- Podstawy prawne – Ustawę o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich,

- Czynniki ryzyka, na które narażeni są młodzi ludzie,

- Bezpieczeństwo w sieci,

- Konsekwencje prawne i emocjonalne w sytuacjach dokuczania rówieśniczego.

Dziękujemy przedstawicielom policji i mamy nadzieję, że łączenie ważnych dla bezpieczeństwa treści z atrakcyjnymi działaniami wychowawczymi przyniesie oczekiwany skutek – bezpieczeństwo uczniów naszej szkoły. 

 

 

Autor: M. Koszyk
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.