Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego
w Starym Sączu
 
(Gimnazjum do 2017r.)

 

 


 • Czytamy po angielsku...
 • Miło spędzamy czas...
 • Uczymy się w ciekawy sposób...
 • Dbamy o zdrowie...
 • Czytamy książki...
 • Recytujemy po angielsku...
 • Świętujemy ważne dni...
 • Rodzice robią nam niespodzianki...
 • Zapraszamy ciekawych gości...
 • Świętujemy Europejski Dzień Języków...
 • Jesteśmy otwarci na inne kultury...
 • Z radością witamy wiosnę...
 • Dbamy o relacje...
 • Wygrywamy nagrody...
 • Tradycje są dla nas ważne...
 • Dbamy o przyrodę...
 • Rozwijamy zainteresowania...
 • Troszczymy się o naszych bliskich...
 • Podejmujemy wyzwania...
 • Troszczymy się o innych...
 • Świetnie się bawimy...
 • Okazji do świętowania jest dużo...
 • image slider
 • Zaskakujemy innych...
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Strona głowna -> Biblioteka -> Księgozbiór

KSIĘGOZBIÓR         >>>> NOWOŚCI

Biblioteka Szkoły Podstwowej nr 2  im. Juliusza Słowackiego stanowi centrum informacji dla uczniów i nauczycieli, daje możliwość rozwijania zainteresowań i samokształcenia. Jest interdyscyplinarną pracownią służącą do realizacji potrzeb dydaktyczno-wychowawczych szkoły. Jej użytkownikami są uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły.

Historia naszej biblioteki jest ściśle związana z historią szkoły. Pierwsza księga inwentarzowa została założona w 1964 roku. Numer jeden otrzymała wtedy książka Gabrieli Zapolskiej „Moralność Pani Dulskiej”. W tym czasie była to Biblioteka Szkoły Ćwiczeń Liceum Pedagogicznego, później Szkoły Podstawowej  im. Bojowników o Wolność i Demokrację. Reforma 1999 roku spowodowała powstanie gimnazjum i tym samym zmiany w księgozbiorze.

Obecnie biblioteka zajmuje jedno, obszerne pomieszczenie, w którym wydzielono wypożyczalnię z czytelnią na 20 miejsc.

W 2005 roku powstało Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM). Do dyspozycji czytelników oddano 4 stanowiska komputerowe  z dostępem do Internetu.

Zbiory naszej biblioteki to około 9 tysięcy książek. Zdecydowana większość z nich to lektury szkolne. Spośród pozostałych na uwagę zasługuje bogaty księgozbiór podręczny składający się z wielu encyklopedii, słowników i leksykonów. W ostatnim czasie wzbogacono księgozbiór o nowe tytuły literatury obyczajowej, historycznej, fantastycznej, powiększył się zasób zbiorów specjalnych – filmów edukacyjnych na DVD.

Zbiory biblioteczne są inwentaryzowane i opracowywane za pomocą programu komputerowego MOL Optivum (prace nad komputeryzacją rozpoczęły się w 2002 roku – w 2006 system zaczął funkcjonować).

Komputerowe wyszukiwanie informacji ułatwiają katalogi: alfabetyczny, tytułowy, przedmiotowy, serii i wg klasyfikacji UKD.

 

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.