Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego
w Starym Sączu
 
(Gimnazjum do 2017r.)

 

 


 • Czytamy po angielsku...
 • Miło spędzamy czas...
 • Uczymy się w ciekawy sposób...
 • Dbamy o zdrowie...
 • Czytamy książki...
 • Recytujemy po angielsku...
 • Świętujemy ważne dni...
 • Rodzice robią nam niespodzianki...
 • Zapraszamy ciekawych gości...
 • Świętujemy Europejski Dzień Języków...
 • Jesteśmy otwarci na inne kultury...
 • Z radością witamy wiosnę...
 • Dbamy o relacje...
 • Wygrywamy nagrody...
 • Tradycje są dla nas ważne...
 • Dbamy o przyrodę...
 • Rozwijamy zainteresowania...
 • Troszczymy się o naszych bliskich...
 • Podejmujemy wyzwania...
 • Troszczymy się o innych...
 • Świetnie się bawimy...
 • Okazji do świętowania jest dużo...
 • image slider
 • Zaskakujemy innych...
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Program profilaktyczny

„BLIŻEJ ZDROWIA, BLIŻEJ RODZINY”

 

Jest to program działań profilaktyczno-zdrowotnych Liderów Promocji Zdrowia.  

 

Ogólnym celem programu jest dotarcie do młodzieży, w szczególności tej stojącej na rozdrożu, szukającej wsparcia i akceptacji, a także dzięki zaplanowaniu różnorodnych spotkań dla rodziców i rodzinnych akcji – wzmacnianie lub odbudowa dialogu i relacji w rodzinie.

 

 Program ma za zadanie:

*wsparcie działań prozdrowotno – profilaktycznych prowadzonych w ramach Programu Profilaktyki,

*zaangażowanie w powyższe działania rodziców i środowisko lokalne,

*wzmacnianie relacji i więzi w rodzinie jako podstawa profilaktyki,

*tworzenie jak najlepszego klimatu dla działań prozdrowotnych i profilaktycznych a także akcji charytatywnych,

*wzmacnianie relacji na płaszczyźnie szkoła – rodzice.

 

Harmonogram zajęć:

1. Zajęcia cykliczne – warsztatowe dla klas II gimnazjum prowadzone przez psychologów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (Integracja klas, jak radzić sobie z agresją i przemocą, kształtowanie prospołecznych zachowań i umiejętności).

2. Zajęcia profilaktyczne z pracownikami Ośrodka Terapii Uzależnień „MONAR”

3. Realizacja przez Liderów Programu „Rodzina, Miłość, Bezpieczeństwo, Zaufanie”  w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Wsparcia Dziennego – cykliczne spotkania.

4. Organizacja charytatywnego, świątecznego kiermaszu ciast i kartek świątecznych z których dochód jest przeznaczony na materialne wsparcie rodzin najbardziej potrzebujących.

5. Organizacja konkursów o zasięgu szkolnym i gminnym :

* plastyczny  „Rodzina – źródło miłości i przyjaźni”,

* fotograficzny  „Mój dom – najlepsze miejsce na ziemi”,

*konkurencje sportowe,

*konkurs wiedzy  „Zdrowie w rodzinie, to podstawa”,

*przygotowanie spektaklu  „Nie rób z organizmu śmietnika”,

*organizacja koncertu charytatywnego „Daj serce innym”. 

 

 

 

 

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.