Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego
w Starym Sączu
 
(Gimnazjum do 2017r.)

 

 


 • Czytamy po angielsku...
 • Miło spędzamy czas...
 • Uczymy się w ciekawy sposób...
 • Dbamy o zdrowie...
 • Czytamy książki...
 • Recytujemy po angielsku...
 • Świętujemy ważne dni...
 • Rodzice robią nam niespodzianki...
 • Zapraszamy ciekawych gości...
 • Świętujemy Europejski Dzień Języków...
 • Jesteśmy otwarci na inne kultury...
 • Z radością witamy wiosnę...
 • Dbamy o relacje...
 • Wygrywamy nagrody...
 • Tradycje są dla nas ważne...
 • Dbamy o przyrodę...
 • Rozwijamy zainteresowania...
 • Troszczymy się o naszych bliskich...
 • Podejmujemy wyzwania...
 • Troszczymy się o innych...
 • Świetnie się bawimy...
 • Okazji do świętowania jest dużo...
 • image slider
 • Zaskakujemy innych...
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

KONKURS NA DEKORACJĘ ŚWIĄTECZNĄ


REGULAMIN KONKURSU NA DEKORACJĘ ŚWIĄTECZNĄ

 

§ 1
Postanowienia wstępne

1.    Niniejszy Regulamin określa warunki Konkursu na Dekorację Świąteczną w dalszej części Regulaminu zwanego Konkursem organizowanego w Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu.

§ 2
Cele konkursu

1.    Rywalizacja międzyklasowa.

2.    Integracja wewnątrzklasowa.

3.    Stworzenie osobom utalentowanym możliwości rozwoju.

4.    Kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia.

 

§ 3
Termin konkursu

1.    Dekorację wykonać należy w terminie do 9 grudnia 2016r.

2.    Korytarze sprawdzane będą 13 grudnia 2016 roku.

§ 4
Zasady konkursu

1.    Konkurs adresowany jest do wszystkich dwunastu klas Gimnazjum im.¤Juliusza Słowackiego w Starym Sączu zwanych w dalszej części Uczestnikami.

2.    Uczestniczy wykonują ekologiczną dekorację świąteczną (wykorzystać należy szklane, plastikowe butelki, słoiki, papier, drewno, sznurek, szyszki, suszone owoce itp.).

3.    Przygotowaną dekorację uczestnicy umieszczają na parapetach lub gazetkach ściennych.

4.    Przebieg konkursu:

1. do 9 grudnia 2016 roku – Klasy zobowiązane są do dekoracji korytarzy:

- klasa 1A – klatka schodowa (główna)

- klasa 1B – 13 – 16

- klasa 1C – obok sali gimnastycznej

- klasa 1D – świetlica

- klasa 2A – 1 – 4

- klasa 2B – 4 – 7

- klasa 2C – 10 -13

- klasa 2D – 16 - 21

- klasa 3A – obok sali gimnastycznej

- klasa 3B – 8 – 9

- klasa 3C – 21 -23

- klasa 3D – schody do sali nr 30

2. 13 grudnia 2016 roku – Komisja powołana przez Dyrektora Szkoły sprawdzi wykonane dekoracje.

2.1. Oceniane podlegają:

1.    Walory estetyczne;

2.    Inwencja twórcza;

3.    Zgodność z wytycznymi;

2.2. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną po sprawdzeniu wszystkich korytarzy.

2.3 Dla zwycięzców przewidziano nagrody.

 

§ 5
Postanowienia końcowe

1.    Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i zobowiązanie się do jego przestrzegania.

2.    Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej Gimnazjum im.¤Juliusza Słowackiego i będzie na niej dostępny przez cały okres trwania Konkursu.

3.    We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.

4.    Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu. Wszelkie zmiany w Regulaminie zostaną niezwłocznie udostępnione na stronie internetowej Organizatora.

 

 

 

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.