Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego
w Starym Sączu
 
(Gimnazjum do 2017r.)

 

 


 • Czytamy po angielsku...
 • Miło spędzamy czas...
 • Uczymy się w ciekawy sposób...
 • Dbamy o zdrowie...
 • Czytamy książki...
 • Recytujemy po angielsku...
 • Świętujemy ważne dni...
 • Rodzice robią nam niespodzianki...
 • Zapraszamy ciekawych gości...
 • Świętujemy Europejski Dzień Języków...
 • Jesteśmy otwarci na inne kultury...
 • Z radością witamy wiosnę...
 • Dbamy o relacje...
 • Wygrywamy nagrody...
 • Tradycje są dla nas ważne...
 • Dbamy o przyrodę...
 • Rozwijamy zainteresowania...
 • Troszczymy się o naszych bliskich...
 • Podejmujemy wyzwania...
 • Troszczymy się o innych...
 • Świetnie się bawimy...
 • Okazji do świętowania jest dużo...
 • image slider
 • Zaskakujemy innych...
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Strona głowna -> Samorząd uczniowski -> WYBORY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

WYBORY URS

§ 8. Ordynacja wyborcza

1.     Prawo wybierania ma każdy członek społeczności uczniowskiej nie pozbawiony praw uczniowskich, a ponadto wszyscy nauczyciele i wychowawcy jako członkowie jednej, wspólnej społeczności.

2.     Każdemu wyborcy przysługuje tylko jeden głos.

3.     Kadencja Uczniowskiej Rady Szkolnej trwa dwa lata, licząc od dnia wyboru.

4.     Członek Uczniowskiej Rady Szkolnej może być z niej wykluczony, jeśli jego postępowanie jest sprzeczne ze Statutem Szkoły oraz ma problemy z nauką i zachowaniem.

5.     Kandydaci do Uczniowskiej Rady Szkolnej są typowani przez poszczególne klasy i weryfikowani przez wychowawcę.

6.     W trakcie dokonywania wyborów kandydatów w klasie należy zwrócić uwagę na cechy kandydata, jego oceny i zachowanie.

7.     Wzór karty do głosowania wybiera komisja wyborcza.

8.     Na karcie do głosowania powinna być umieszczona alfabetycznie lista z imionami i nazwiskami kandydatów oraz klasą.

9.     Komisja wyborcza oblicza głosy oddane na poszczególnych kandydatów.

10. Za wybranych uważa się tych, którzy otrzymali największą liczbę głosów. W 24 godziny od momentu ukończenia wyborów Komisja wyborcza ogłasza ich wynik

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.