Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego
w Starym Sączu
 
(Gimnazjum do 2017r.)

 

 


 • Czytamy po angielsku...
 • Miło spędzamy czas...
 • Uczymy się w ciekawy sposób...
 • Dbamy o zdrowie...
 • Czytamy książki...
 • Recytujemy po angielsku...
 • Świętujemy ważne dni...
 • Rodzice robią nam niespodzianki...
 • Zapraszamy ciekawych gości...
 • Świętujemy Europejski Dzień Języków...
 • Jesteśmy otwarci na inne kultury...
 • Z radością witamy wiosnę...
 • Dbamy o relacje...
 • Wygrywamy nagrody...
 • Tradycje są dla nas ważne...
 • Dbamy o przyrodę...
 • Rozwijamy zainteresowania...
 • Troszczymy się o naszych bliskich...
 • Podejmujemy wyzwania...
 • Troszczymy się o innych...
 • Świetnie się bawimy...
 • Okazji do świętowania jest dużo...
 • image slider
 • Zaskakujemy innych...
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa


Głównym zadaniem tego projektu jest troska o bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły.

Do ogólnych założeń programu w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 dodano nowe obszary:

- cyberzagrożenia,

- dopalacze jako nowoczesne narkotyki.

Ponieważ pojawił się też problem e-papierosów na terenie szkoły, opracowano procedury szkolne dotyczące tych nowych zagrożeń.

W roku szkolnym 2016/2017 zrealizowano następujące programy profilaktyczne:

- program profilaktyki uzależnień „Młodość-Trzeźwość- Kreatywność”,

-„Trzymaj formę” – program profilaktyczny dotyczący szeroko pojętego kształtowania zdrowego stylu życia,

- programy profilaktyki zdrowotnej: HIV/AIDS, HPV- rak szyjki macicy, profilaktyka grypy w szkole i uzależnień przenoszonych drogą kropelkową,

- RKO, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, pierwsza pomoc przedmedyczna,

- „Znajdź właściwe rozwiązanie”, program profilaktyczny dotyczący palenia tytoniu,

- „Tylko zdrowie”, działania związane z Tygodniem Zdrowia w szkole oraz Gminnym Dniem Zdrowia zorganizowanym w kinie Sokół w Starym Sączu.

Rok rocznie odbywają się następujące zajęcia:

- z przedstawicielami policji na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich,

- z terapeutami uzależnień,

- z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na temat kształtowania umiejętności społecznych.

Na przełomie września i października roku szkolnego 2017/2018, w ramach Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, w klasach 4 i 7 Szkoły Podstawowej zostały przeprowadzone zajęcia przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dotyczyły one podstaw bezpieczeństwa, budowania relacji rówieśniczych bez przemocy. Opracowano kontrakty klasowe, czyli zasady współpracy i unikania zagrożeń.

Zaplanowane są kolejne zajęcia profilaktyczne z udziałem przedstawicieli policji.

Tematy:

Odpowiedzialność Prawna Nieletnich – klasy VII Szkoły Podstawowej.

Zagrożenia w sieci – profilaktyka i reagowanie – klasy IV Szkoły Podstawowej.

Zasady bezpiecznego zachowania się: Bezpieczna droga do szkoły – klasy 1 Szkoły Podstawowej.

 

 

Autor: Małgorzata Koszyk
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.