Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego
w Starym Sączu
 
(Gimnazjum do 2017r.)

 

 


 • Czytamy po angielsku...
 • Miło spędzamy czas...
 • Uczymy się w ciekawy sposób...
 • Dbamy o zdrowie...
 • Czytamy książki...
 • Recytujemy po angielsku...
 • Świętujemy ważne dni...
 • Rodzice robią nam niespodzianki...
 • Zapraszamy ciekawych gości...
 • Świętujemy Europejski Dzień Języków...
 • Jesteśmy otwarci na inne kultury...
 • Z radością witamy wiosnę...
 • Dbamy o relacje...
 • Wygrywamy nagrody...
 • Tradycje są dla nas ważne...
 • Dbamy o przyrodę...
 • Rozwijamy zainteresowania...
 • Troszczymy się o naszych bliskich...
 • Podejmujemy wyzwania...
 • Troszczymy się o innych...
 • Świetnie się bawimy...
 • Okazji do świętowania jest dużo...
 • image slider
 • Zaskakujemy innych...
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły z dnia 1 września 2021 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej"


 

Zarządzenie Nr 13/2021/2022 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego 

w Starym Sączu z dnia 1 września 2021 r.
w sprawie ustalenia „Regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu”
 

 

Na podstawie art. 106 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 

 

1082) zarządzam, co następuje:

§ 1 .

Wprowadza się  do stosowania „Regulamin korzystania ze stołówki Szkoły Podstawowej nr 2

im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu”, stanowiący załącznik do  niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 

Wychowawców zobowiązuje się do zapoznania z treścią zarządzenia  i przestrzegania 

jego postanowień: pracowników, rodziców i uczniów objętych dożywianiem. 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 roku.

 

 

Tu pobierz - Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu

 

 

 

Komentarze :Dodaj komentarz
Brak komentarzy.
wszystkie komentarze
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.