Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego
w Starym Sączu
 
(Gimnazjum do 2017r.)

 

 


 • Czytamy po angielsku...
 • Miło spędzamy czas...
 • Uczymy się w ciekawy sposób...
 • Dbamy o zdrowie...
 • Czytamy książki...
 • Recytujemy po angielsku...
 • Świętujemy ważne dni...
 • Rodzice robią nam niespodzianki...
 • Zapraszamy ciekawych gości...
 • Świętujemy Europejski Dzień Języków...
 • Jesteśmy otwarci na inne kultury...
 • Z radością witamy wiosnę...
 • Dbamy o relacje...
 • Wygrywamy nagrody...
 • Tradycje są dla nas ważne...
 • Dbamy o przyrodę...
 • Rozwijamy zainteresowania...
 • Troszczymy się o naszych bliskich...
 • Podejmujemy wyzwania...
 • Troszczymy się o innych...
 • Świetnie się bawimy...
 • Okazji do świętowania jest dużo...
 • image slider
 • Zaskakujemy innych...
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Strona głowna -> I N N O W A C J E -> English Binds People Together

 

Inspiracją do wprowadzenia innowacji była niska motywacja oraz trudność uczniów do tworzenia wypowiedzi pisemnej. Realizacja tej innowacji jest odpowiedzią na szukanie ciekawego sposobu na  zadanie egzaminacyjne ósmoklasisty, jakim jest dłuższa wypowiedź pisemna.  Stawia ucznia w określonej sytuacji z życia codziennego i sprawdza, czy potrafiłby on porozumieć się z obcokrajowcem, np. udzielając mu informacji lub uzyskując od niego wyjaśnienia, opowiadając mu o jakimś wydarzeniu lub składając mu życzenia czy propozycję.

Tzw. pisanie do szuflady, dla pani, dla oceny… jest dla uczniów słabą motywacją. I oto szukając różnych  rozwiązań, tworząc kolejne zajęcia z przygotowania do egzaminu ósmoklasisty, pojawia się odpowiedź, którą jest znalezienie adresata.

Projekt zakłada wymianę maili między uczniami klas siódmych i ósmych z całej Polski. Tematyka oraz zadania z prac pisemnych układane są zgodnie z wytycznymi do egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie biorący udział w projekcie wybierają partnera do wymiany maili z ogólnej listy uczestników projektu z całej Polski. Prace są sprawdzane oraz przesyłane do koordynatorów ze szkół partnerskich, którzy rozsyłają swoim uczniom otrzymane maile. Uczniowie realizując kolejne zadania (jeden mail w miesiącu), odpowiadając na otrzymane maile od swoich partnerów. Prace oceniane są zgodnie z zaleceniami OKE.

Realizacja programu innowacyjnego projektu: ”English binds people together” pozwala na rozwijanie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych, wzmacnia motywację uczniów do pisania w języku obcym, rozwiją kompetencje kluczowe, a rozpisane terminy uczą obowiązkowości, żywy odbiorca stworzonej pracy uczy szacunku do jego czasu, wykonanej pracy oraz motywuje do wykazania się wiedzą i odpowiednim poziomem wypowiedzi.

 

 

Innowacja skierowana jest do uczniów klas siódmych i ósmych.

Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:

- wykorzystanie poczty elektronicznej jako środka komunikacji,

- zapoznanie z wymogami egzaminacyjnymi, sposobem oceniania prac pisemnych,

- wdrożenie pracy metodą projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

19-10-2021 English Binds People Together... - innowacja z języka angielskiego

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.