Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego
w Starym Sączu
 
(Gimnazjum do 2017r.)

 

 


 • Czytamy po angielsku...
 • Miło spędzamy czas...
 • Uczymy się w ciekawy sposób...
 • Dbamy o zdrowie...
 • Czytamy książki...
 • Recytujemy po angielsku...
 • Świętujemy ważne dni...
 • Rodzice robią nam niespodzianki...
 • Zapraszamy ciekawych gości...
 • Świętujemy Europejski Dzień Języków...
 • Jesteśmy otwarci na inne kultury...
 • Z radością witamy wiosnę...
 • Dbamy o relacje...
 • Wygrywamy nagrody...
 • Tradycje są dla nas ważne...
 • Dbamy o przyrodę...
 • Rozwijamy zainteresowania...
 • Troszczymy się o naszych bliskich...
 • Podejmujemy wyzwania...
 • Troszczymy się o innych...
 • Świetnie się bawimy...
 • Okazji do świętowania jest dużo...
 • image slider
 • Zaskakujemy innych...
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Strona głowna -> ARCHIWUM -> Projekt edukacyjny

Metoda Projektu w Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu  

      

    Prezentacja Projekt Edukacyjny

 

Na mocy Rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r.- zmieniającego rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
 
 
- uczniowie klas gimnazjalnych, w których obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, maja obowiązek udziału w realizacji projektu gimnazjalnego, który został zdefiniowany jako zespołowe, planowane działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
 
 Prezentacja dotycząca metody projektu edukacyjnego gimnazjum i przedstawienie propozycji regulaminu metody projektu.
Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych podstawie programowej lub wykraczać poza te treści.
Projekt edukacyjny obejmuje następujące działania, które ma realizować zespół od 4-6 uczniów pod opieką nauczyciela:
a)    Wybranie tematu projektu,
b)   Określenia celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji,
c)    Wykonywanie zaplanowanych działań,
d)   Publiczne przedstawienie rezultatów.
 
Udział ucznia w pracach projektowych będzie miał wpływ na ocenę zachowania, a informacja o tym udziale oraz temat projektu będą wpisane na świadectwie ukończenia szkoły.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z tego obowiązku – wówczas na świadectwie w miejscu przeznaczonym na wpisanie tematu projektu znajdzie się wpis „zwolniona” lub „zwolniony”.
 
W uzasadnieniu do rozporządzenia można znaleźć stwierdzenie, Metoda projektu edukacyjnego nie pociąga za sobą zmian natury organizacyjnej, ale wymaga ustalenia przez szkołę zasad realizacji projektu. Każda szkoła powinna wypracować zasady realizacji projektu edukacyjnego we własnym zakresie, dostosowując te zasady do swoich możliwości organizacyjnych oraz potrzeb uczniów.

 

04-06-2018 Konkurs kulturoznawczy dla czwartoklasistów Szkocja- kraj, który nie znacie rozstrzygnięty.

04-06-2018 Odkryj z nami Irlandię. Warsztaty kulturoznawcze dla uczniów klas czwartych

27.03.2018 Czy w Starym Sączu jest smog? Projekt edukacyjny w „Dwójce”

 

 

Projekty edukacyjne w roku szkolnym 2016/2017

Projekty edukacyjne w roku szkolnym 2015/2016

Projekty edukacyjne w roku szkolnym 2014/2015

Projekty edukacyjne w roku szkolnym 2013/2014

Projekty edukacyjne w roku szkolnym 2012/2013

Projekty edukacyjne w roku szkolnym 2011/2012

 

 aktualizacja: Agnieszka Obrzud

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.