Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego
w Starym Sączu
 
(Gimnazjum do 2017r.)

 

 


 • Czytamy po angielsku...
 • Miło spędzamy czas...
 • Uczymy się w ciekawy sposób...
 • Dbamy o zdrowie...
 • Czytamy książki...
 • Recytujemy po angielsku...
 • Świętujemy ważne dni...
 • Rodzice robią nam niespodzianki...
 • Zapraszamy ciekawych gości...
 • Świętujemy Europejski Dzień Języków...
 • Jesteśmy otwarci na inne kultury...
 • Z radością witamy wiosnę...
 • Dbamy o relacje...
 • Wygrywamy nagrody...
 • Tradycje są dla nas ważne...
 • Dbamy o przyrodę...
 • Rozwijamy zainteresowania...
 • Troszczymy się o naszych bliskich...
 • Podejmujemy wyzwania...
 • Troszczymy się o innych...
 • Świetnie się bawimy...
 • Okazji do świętowania jest dużo...
 • image slider
 • Zaskakujemy innych...
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Małopolski Konkurs Języka Angielskiego
dla uczniów szkół podstawowych

 

 

 

 

 

2022/2023 Etap szkolny

2022/2023 Etap szkolny - klucz

 

2022/2023 Zakres materiału

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

2021/2022 Etap wojewódzki

2021/2022 Etap wojewódzki - klucz

 

2021/2022 Etap rejonowy

2021/2022 Etap rejonowy - klucz

 

2021/2022 Etap szkolny

2021/2022 Etap szkolny - klucz

2021/2022 Zakres materiału

Małopolski Konkurs Języka Angielskiego
dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2021/2022

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych etapach  
konkursu i wykaz literatury obowiązującej uczestników
oraz stanowiącej pomoc dla nauczyciela

 

I. Tematyka konkursu

Mystery and Suspense – Theodore Boone and Sherlock Holmes

II. Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczestników 

 

1.   Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych od uczestników etapu szkolnego odpowiada poziomowi B1 według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages). 

2.   Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych od uczestników etapu rejonowego odpowiada poziomowi B2 według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages). Ponadto wymagana jest znajomość zagadnień kulturoznawczych w zakresie wyznaczonym przez lektury wymienione poniżej.

3.   Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych od uczestników etapu wojewódzkiego odpowiada poziomowi C1 według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, (Common European Framework of Reference for Languages). Ponadto wymagana jest znajomość zagadnień kulturoznawczych w zakresie wyznaczonym przez lektury wymienione poniżej.

III. Wykaz literatury pomocniczej dla uczestników oraz stanowiącej pomoc dla nauczyciela

Etap szkolny:

1.   Podręczniki do języka angielskiego dopuszczone przez MEN do użytku szkolnego w szkole podstawowej;

2.   Michael Vince, Intermediate Language Practice, 3rd edition, Wydawnictwo Macmillan, 2010.

Etap rejonowy:

1.   Pozycje obowiązujące do etapu szkolnego;

2.   Michael Vince, Language Practice for First, 5th edition, Wydawnictwo Macmillan, 2014;

3.   https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=127475775&t=1624875429567 (artykuł wraz z fragmentem powieści, bez podcastu)

Etap wojewódzki:

1.     Pozycje obowiązujące do etapu rejonowego;

2.     Michael Vince, Language Practice for Advanced, 4th edition, Wydawnictwo Macmillan 2014;

3.     https://www.gutenberg.org/files/1661/1661-h/1661-h.htm#chap03 (tylko rozdział III – A Case of Identity)

 

 

 

2020/2021 Etap wojewódzki

2020/2021 Etap wojewódzki - klucz

 

2020/2021 Etap rejonowy

2020/2021 Etap rejonowy - klucz

 

2020/2021 Etap szkolny

2020/2021 Etap szkolny - klucz

2020/2021 Zakres materiału

 

Etap szkolny: 

 1. Podręczniki do języka angielskiego dopuszczone przez MEN do użytku szkolnego  
  w szkole podstawowej; 

 1. Michael Vince, Intermediate Language Practice, 3rd edition, Wydawnictwo Macmillan, 2010. 

 2.  

Etap rejonowy: 

 1. Pozycje obowiązujące do etapu szkolnego; 

 1. Michael Vince, Language Practice for First, 5th edition, Wydawnictwo Macmillan, 2014; 

 1. http://projectbritain.com/famous_people.htm  (pierwsza strona, bez rozwijania wyróżnione nazwiska od 1 do 25, bez dat); 

 1. https://www.gapyear.com/north-america/united-states-america/famous-people-in-the-usa   (pierwsza strona, bez rozwijania - 25 nazwisk, bez dat). 

 

Etap wojewódzki:

 1. Pozycje obowiązujące do etapu rejonowego; 

 1. Michael Vince, Language Practice for Advanced, 4th edition, Wydawnictwo Macmillan 2014; 

 (pierwsza strona, bez rozwijania, bez dat); 

 (pierwsza strona, bez rozwijania, bez dat).

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

2019/2020 Etap wojewódzki

2019/2020 Etap wojewódzki - klucz

 

2019/2020 Etap rejonowy

2019/2020 Etap rejonowy - klucz

 

2019/2020 Etap szkolny

2019/2020 Etap szkolny - klucz

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

2018/2019 Etap wojewódzki

2018/2019 Etap wojewódzki - klucz

 

2018/2019 Etap rejonowy

2018/2019 Etap rejonowy - klucz

 

2018/2019 Etap szkolny

2018/2019 Etap szkolny - klucz

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.