Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego
w Starym Sączu
 
(Gimnazjum do 2017r.)

 

 


 • Czytamy po angielsku...
 • Miło spędzamy czas...
 • Uczymy się w ciekawy sposób...
 • Dbamy o zdrowie...
 • Czytamy książki...
 • Recytujemy po angielsku...
 • Świętujemy ważne dni...
 • Rodzice robią nam niespodzianki...
 • Zapraszamy ciekawych gości...
 • Świętujemy Europejski Dzień Języków...
 • Jesteśmy otwarci na inne kultury...
 • Z radością witamy wiosnę...
 • Dbamy o relacje...
 • Wygrywamy nagrody...
 • Tradycje są dla nas ważne...
 • Dbamy o przyrodę...
 • Rozwijamy zainteresowania...
 • Troszczymy się o naszych bliskich...
 • Podejmujemy wyzwania...
 • Troszczymy się o innych...
 • Świetnie się bawimy...
 • Okazji do świętowania jest dużo...
 • image slider
 • Zaskakujemy innych...
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

  Ś W I E T L I CA  S Z K O L N A

czynna w godzinach

 

Pon.

6:30-8:30
Edyta Dutka

7:10 -7:25
Teresa Tokarczyk - dowóz

11:30 -12:30
Anna Kozik

11:30-14:15
Ewa Załubska - odwóz

11:00-16:20
Marta Lelito

Wt.

6:30-8:30
Edyta Dutka

7:10 -7:25
Ewa Załubska - dowóz

12:30 - 13:30
Stanisława Bielak

12:30-14:30
Edyta Dutka - odwóz

11:00-16:20
Marta Lelito

Śr.

6:30-8:30
Ewa Załubska

7:10 -7:25
Teresa Tokarczyk - dowóz

12:30 - 13:30
Wanda Kowalczyk

12:15 -14:45
Teresa Tokarczyk - odwóz

11:00-16:20
Marta Lelito

Czw.

6:30-8:30
Ewa Załubska

7:10 -7:25
Iwona Stojek - dowóz

12:30 - 13:15
Bożena Bielak

12:30-14:30
Edyta Dutka - odwóz

11:00-16:20
Marta Lelito

Pt.

6:30-8:30
Ewa Załubska

7:10 -7:25
Bożena Bielak - dowóz

12:30 - 13:15
Iwona Stojek

12:30-14:30
Edyta Dutka - odwóz

11:00-16:20
Marta Lelito

 

Działania świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021
 
 

21.10.2020 Wyniki konkursu "Owocowo-warzywny ludzik" 

 

 


 "W świetlicy się nie nudzimy, tylko dobrze się bawimy..."  

 

     

 

ŚWIETLICA _ GALERIA _ZDJĘĆ

 

 

 CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Świetlica szkolna jest specyficznym środowiskiem społecznym, w którym uzupełnia się funkcje rodziny i szkoły. Jest podstawowym ogniskiem działalności opiekuńczo – wychowawczej na terenie szkoły. W świetlicy podejmuje się zadania wychowawcze i kształcące dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci. Zadania szczegółowe podporządkowane są podstawowym funkcjom realizowanym w świetlicy tj. opiekuńczej, profilaktycznej, reedukacyjnej i kompensacyjnej.

 

1. Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej.

2. Kształtowanie u dzieci właściwej postawy etyczno – moralnej, wyrabianie osobowościowych cech charakteru takich jak, m.in.: pracowitość, zdyscyplinowanie, odwaga cywilna, odpowiedzialność, tolerancja.

3. Rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań intelektualnych, artystycznych i technicznych dzieci.

4. Przygotowanie do właściwego spędzania wolnego czasu. Wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy oraz pobytu na wolnym powietrzu.

5. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu i w swoim środowisku.

 

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY

1. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, którzy ze względu na czas pracy ich rodziców lub organizację dojazdu do szkoły muszą dłużej przebywać w szkole.

2. Zapisy do świetlicy rozpoczynają się 1 września każdego roku.

3. Podstawą zapisu dziecka jest pisemna deklaracja rodziców tzw. „Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” – stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu.

4. Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy podejmuje dyrektor Szkoły.

5. Prawo do odbierania dziecka ze świetlicy mają rodzice lub osoby upoważnione pisemnie przez rodziców.

6. Samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy wymaga pisemnej zgody rodziców wraz z określeniem godziny wyjścia dziecka ze świetlicy.

7. Nie podlega opiece świetlicowej dziecko, które nie dotrze do świetlicy.

 

PLAN PRACY ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W STARYM SĄCZU NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.