Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego
w Starym Sączu
 
(Gimnazjum do 2017r.)

 

 


 • Czytamy po angielsku...
 • Miło spędzamy czas...
 • Uczymy się w ciekawy sposób...
 • Dbamy o zdrowie...
 • Czytamy książki...
 • Recytujemy po angielsku...
 • Świętujemy ważne dni...
 • Rodzice robią nam niespodzianki...
 • Zapraszamy ciekawych gości...
 • Świętujemy Europejski Dzień Języków...
 • Jesteśmy otwarci na inne kultury...
 • Z radością witamy wiosnę...
 • Dbamy o relacje...
 • Wygrywamy nagrody...
 • Tradycje są dla nas ważne...
 • Dbamy o przyrodę...
 • Rozwijamy zainteresowania...
 • Troszczymy się o naszych bliskich...
 • Podejmujemy wyzwania...
 • Troszczymy się o innych...
 • Świetnie się bawimy...
 • Okazji do świętowania jest dużo...
 • image slider
 • Zaskakujemy innych...
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Religia
Język polski
 
Język angielski

Przedmiotowe Zasady Oceniania Wymagania edukacyjne - klasa 8
Wymagania edukacyjne - klasa 7
Wymagania edukacyjne - klasa 6
Wymagania edukacyjne - klasa 5
Wymagania edukacyjne - klasa 4
Wymagania edukacyjne - klasa 3 Wymagania edukacyjne - klasa 2
Wymagania edukacyjne - klasa 1

 

Język niemiecki
 
Historia
 

Wiedza o społeczeństwie
 
 
 
Geografia
 
 

Biologia
 
Chemia
 
Fizyka
 

Matematyka
 
Przedmiotowe Zasady Oceniania

Informatyka
 
 

Wychowanie fizyczne

Edukacja dla bezpieczeństwa
 
Muzyka
Plastyka
Wymagania edukacyjne
Przyroda
 
Technika
 
 

 

Nauczanie wczesnoszkolne

Wymagania edukacyjne do klasy 3
Wymagania edukacyjne do klasy 2
Szczegółowe zasady oceniania uczniów klas 1-3
Wymagania edukacyjne do klasy 1
Zachowanie - ocena opisowa 1-3

 

Za treść powyższych dokumentów odpowiada nauczyciel danego przedmiotu.

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.